.RU

раб kulработа - Версия: 04. 01. 06 Следите за обновлениями!

Р


раб

kul

работа


работать

çalışmak

работающий

çalışan

работник

işçi

работодатель

işveren

рабочий

işçi

рабочий стол

çalışma masası

рабочий халат

iş elbisesi

рабский

kölelere ait

рабство

kölelik

равенство

eşitlik

равновесие

denge

равнодушный

aldırmaz

равный

eşit

радар

radar

радиатор

radyatör

радикальный

radikal

радио

radyo

радиоактивный

radyoaktif

радиус

yarıçap

радовать

sevindirmek

радоваться

sevinmek

радостно

sevinçle

радостный

sevinçli

радость

sevinç

радуга

gökkuşağı

радужная оболочка :: iris ::


радушный :: güler yüzlü ::


раз :: bir kere ::


раз :: kere ::


разбавлять :: su katmak ::


разбег :: hamle ::


разбирать :: sökmek ::


разбойник :: eşkiya ::


разбор :: çözümleme ::


разборчивый :: okunaklı ::


разбросанный :: dağıtılmış ::


разбрызгивать :: püskürtmek ::


разбудить :: uyandırmak ::


разваливаться :: dağılmak ::


разведение :: yetiştirme ::


разведка :: keşif ::


разведывать :: araştırmak ::


развеселить :: eğlendirmek ::


развивать :: geliştirmek ::


развиваться :: gelişmek ::


развилина :: ağaç çatalı ::


развитие :: gelişme ::


развлекать :: eğlemdirmek ::


развлечение :: eğlence ::


развод :: boşanma ::


развращать :: ahlakını bozmak ::


развязывать :: çözmek ::


развёртывать :: açmak ::


разговаривать :: konuşmak ::


разговор :: konuşma ::


разговорчивый :: konuşkan ::


разгром :: altüst etme ::


разгрузка :: boşaltma ::


раздевать :: elbisesini çıkarmak ::


раздеваться :: soyunmak


раздел :: bölüm


раздражать :: sinirine dokunmak


раздуваться :: şişmek


разлагаемый :: aytışan


разлагаться :: ayrışmak


разлив :: dökme


различать :: farketmek


различаться :: farklı olmak


различие :: fark


различный :: çeşitli


разложение :: ayrışım


разлука :: ayrılık


разлюбить :: artık sevmemek


размах :: sallama


размахивать :: sallandırmak


размен :: bozuk para


размер :: ölçü


размерность :: boyut


размешивать :: karıştırmak


размещать :: yerleştirmek


разминать :: harekete alıştırmak


размножать :: çoğaltmak


размножаться :: çoğalmak


размножение :: çoğalma


размораживать :: donunu çözmek


размышлять :: düşünmek


разница :: fark


разновидность :: çeşit


разногласие :: fikir ayrılığı


разнообразие :: çeşitlilik


разнообразный :: çeşitli


разносторонний :: çeşitli


разносчик :: müvezzi


разный :: farklı


разоблачать :: ifşa etmek


разогреть :: ısıtmak


разом :: bir kereye


разорение :: iflas


разоружать :: silahsızlandırmak


разорять :: iflas ettirmek


разорённый :: iflas etmiş


разочарование :: hayal kırıklığı


разочаровывать :: hayal kırıklığına uğratmak


разрабатывать :: geliştirmek


разрез :: kesik


разрешать :: izin vermek


разрешение :: izin


разрозненный :: ayrı ayrı


разрубать :: parçalamak


разрушать :: dağıtmak


разрушение :: tahribat


разрушитель :: yıkan


разрушительный :: dağıtıcı


разрыв :: ayrılık


разряд :: sınıf


разум :: akıl


разумный :: mantıklı


разъедать :: aşındırmak


разъединять :: ayırmak


разъединённый :: ayrılmış


разъезд :: ayrılma


разъяснять :: açıklamak


разыгрывать :: oynamak


разыскивать :: aramak


рай :: cennet


район :: bölge


рак :: yengeç


ракета :: füze


ракетка :: raket


раковина :: kavkı


рама :: çerçeve


рана :: yara


ранг :: rütbe


ранец :: sırt çantası


ранить :: yaralamak


ранний :: erken


рано :: erken


ранчо :: ranç


раньше :: daha önce


раса :: ırk


раскаиваться :: pişman olmak


раскалённый :: kızgın


раскачивание :: sallanma


раскачивать :: sallamak


расквасить :: vurup ezmek


раскидывать :: dağıtmak


раскладывать :: yerlerine koymak


раскланиваться :: baş eğmek


раскол :: parçalanma


раскрывать :: açmak


раскупорить :: açmak


расовый :: ırkla ilgili


распад :: parçalanma


распадаться :: ayrılmak


распарывать :: sökmek


распахивать :: açmak


распевать :: hep şarkı söylemek


распечатать :: açmak


расписание :: cetvel


расплавленный :: erimiş


расплата :: ödeşme


расплодившийся :: çoğalmış


расплывчатый :: belirsiz


располагать :: yerleştirmek


расположение :: yerleşim


распорядитель :: yönetici


распределение :: dağılım


распределять :: dağıtmak


распродать :: hepsini satmak


распространение :: yayılma


распространять :: yaymak


распространённый :: yaygın


распускать :: dağıtmak


распущенный :: intizamsız


рассада :: fide


рассвет :: şafak


рассеивать :: dağıtmak


рассеиваться :: dağılmak


рассеянный :: dalgın


рассказ :: hikaye


рассказчик :: hikayeci


рассказывать :: anlatmak


расслабляться :: gevşemek


расследование :: araştırma


расслышать :: işitmek


рассматривать :: gözden geçirmek


рассмотрение :: inceleme


рассол :: salamura


рассрочка :: erteleme


расставлять :: yerlerine koymak


расстаться :: ayrılmak


расстояние :: mesafe


расстраивать :: üzmek


расстрел :: kurşuna dizme


расстройство :: bozulma


расстёгивать :: açmak


рассудительный :: akıllı


рассудить :: hüküm vermek


рассуждать :: düşünüp taşınmak


рассчитывать :: bel bağlamak


рассылать :: göndermek


раствор :: eriyik


растворимый :: erir


растворять :: eritmek


растение :: bitki


расти :: büyümek


растирать :: ezmek


растительность :: bitkiler


расторгать :: iptal etmek


расточать :: delmek


расточительность :: israfçılık


расточительный :: israfçı


растрата :: israf


растягивать :: uzatmak


растянуться :: uzanmak


расход :: gider


расцветать :: çiçeklenmek


расценивать :: değerlendirmek


расчёска :: tarak


расширение :: genişleme


расширять :: genleştirmek


расшифровывать :: deşifre etmek


расщеплять :: parçalamak


ратифицировать :: onaylamak


ратуша :: belediye


рахитичный :: raşitik


рацион :: rasyon


рациональный :: rasyonel


рвать :: yırtmak


рвение :: gayret


рвота :: kusma


реагировать :: karşılık vermek


реактивный :: reaktif


реактор :: reaktör


реализация :: gerçekleştirme


реалистичный :: gerçekçi


реальность :: gerçek


реальный :: gerçek


ребро :: kaburga


ребята :: çocuklar


ребяческий :: çocuksu


ребёнок :: çocuk


ревень :: ravent


реверанс :: reverans


реветь :: böğürtmek


ревизия :: revizyon


ревматизм :: romatizma


ревнивый :: kıskanç


ревновать :: kıskanmak


ревность :: kıskançlık


револьвер :: rövolver


революционер :: devrimci


регистратор :: kayıt memuru


регистрация :: tescil


регистрировать :: kaydetmek


регулирование :: düzenleme


регулировать :: regüle etmek


регулярные поездки :: düzenli gezi


регулярный :: nizami


редактировать :: redaksiyon yapmak


редактор :: redaktör


редакторский :: redaktörla ilgili


редиска :: turp


редкий :: ender


редко :: nadir durumlarda


режим :: rejim


резание :: kesme


резать :: kesmek


резерв :: rezerv


резервуар :: rezervuar


резиденция :: konak


резина :: lastik


резкий :: keskin


резкий звук :: keskin ses


резня :: katliam


резолюция :: karar


результат :: sonuç


рейс :: sefer


река :: nehir


реквизировать :: istimlak etmek


реклама :: reklam


рекламировать :: reklam etmek


рекомендация :: tavsiye


рекомендовать :: tavsiye etmek


рекомендуемый :: tavsiye edilen


релаксация :: gevşeme


религиозный :: dini


религия :: din


рельс :: ray


ремень :: kemer


ремесленник :: zanaatçı


ремесло :: zanaat


ремонт :: tamir


рентгеновский :: röntgen


рентгеновы лучи :: röntgen ışınları


репа :: turp


репетировать :: prova yapmak


репетитор :: sınava hazırlayan


репетиция :: prova


реплика :: replik


репортёр :: röportör


репрессия :: baskı


репутация :: nam


ресница :: kiprik


респектабельный :: saygıdeğer


республика :: cumhuriyet


рессора :: yay


реставрировать :: restore etmek


ресторан :: restoran


ресурсы :: kaynaklar


референт :: raporcu


реформировать :: reform yapmak


рецепт :: reçete


рецепт :: reçete


рецидив :: tekerrür


речной :: nehirle ilgili


речь :: konuşma


решать :: karar vermek


решающий :: çözücü


решение :: çözüm


решето :: kalbur


решительный :: kararlı


решётка :: parmaklık


ржаветь :: paslanmak


ржавчина :: pas


ржавый :: paslı


ржанка :: çavdar


ржать :: paslanmak


Рим :: Roma


римский :: Romaya ait


ринуться :: atılmak


рис :: pirinç


риск :: risk


рискованный :: riskli


рисование :: resim çizme


ритм :: ritm


ритуал :: tören


риф :: resif


рифма :: kafiye


робкий :: çekingen


ров :: hendek


ровесник :: yaşıt


рог :: boynuz


рог оленя :: geyik boynuzu


рогатка :: sapan


рогатый :: boynuzlu


роговица :: karniye


род :: cins


родина :: vatan


родинка :: ben


родитель :: anne baba


родной :: öz


родня :: akrabalar


родовой :: nesille ilgili


родословная :: soy


родственник :: akraba


родственный :: akraba olan


роды :: doğum


рождать :: doğurmak


рождение :: doğuş


рождественская ёлка :: Noel ağacı


рождество :: Noel


рождённый :: doğmuş


рожь :: çavdar


роза :: gül


розмарин :: biberiye


розничная продажа :: perakende satış


розничный :: perakende


розовый :: pembe


розыгрыш :: çekiliş


розыск :: arama


рой :: sürü


рок :: kader


роковой :: talihsiz


роковой случай :: talihsiz olay


ролик :: tekerlek


роль :: rol


ром :: rom


роман :: roman


романист :: romancı


романс :: romans


романтический :: romantik


ромашка :: papatya


ромб :: eşkenar dörtgen


ропот :: mırıltı


роса :: çiy


роскошный :: muhteşem


роскошь :: lüks


рослый :: uzun boylu


российский :: Rusya ile ilgili


рост :: boy


росток :: filiz


рот :: ağız


роща :: orman


рояль :: kuyruklu piyano


ртуть :: cıva


рубашка :: gömlek


рубашка :: gömlek


рубеж :: sınır


рубец :: yara izi


рубин :: yakut


рубить :: doğramak


рубленый :: doğranmış


ругань :: küfür


руда :: filiz


рудник :: maden ocağı


рудник :: maden


руины :: enkaz


рука :: kol


рука :: el


рукав :: elbisenin kolu


рукавица :: parmaksız eldiven


руководитель :: yönetmen


руководство :: kılavuz


рукопись :: el yazısı


рукопожатие :: el sıkışma


рукоятка :: sap


рукоятка сабли :: kılıcın sapı


рулевой :: dümenci


руль :: direksiyon


руль велосипеда :: gidon


румпель :: yeke


румяна :: yanak boyası


румянец :: allık


румяный :: al


рупор :: megafon


русалка :: denizkızı


русло :: nehir yatağı


русский :: rus


ручательство :: kefalet


ручей :: nehir


ручеёк :: dere


ручка :: kalem


ручка управления :: kontrol kolu


ручной :: elle yapılmış


ручной работы :: el işi


рушиться :: dağılmak


рыба :: balık


рыбак :: balıkçı


рыбный :: balıkla ilgili


рыболов :: balıkçı


рыболовный крючок :: olta iğnesi


рыболовство :: balıkçılık


рывок :: sıçrayış


рыдать :: hıçkırmak


рыжий :: kırmızı saçlı


рынок

pazar

рыночная площадь

çarşı

рыскать

dolaşıp durmak

рысь

vaşak

рыть

kazmak

рыхлый

ufalanır

рыцарство

şövalyelik

рыцарь

şövalye

рычаг

manivela

рычать

böğürmek

рюкзак

sırt çantası

рюмка

kadeh

рябина

üvez

ряд

sıra

рядом

yanında


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.