.RU

Кантрольная тэставая работа ў 9 класе

Кантрольная тэставая работа ў 9 класе 1. Адзначце словы, у якіх пішацца літара А:а) вад…воз, б) нар…даўладдзе, в) п…ліграфія , г) ч…рпак, д) ш…дэўр.


 1. Адзначце сказы, у якіх пішацца мяккі знак:а) аднес…ці, б) з..вяно, в) песен…ка, г) ц…вілы, д) чамус…ці;


 1. А

  дзначце словы. у якіх пішуцца прыстаўныя гукі:а) …азерны, б) …остры, в) …эты, г) за…очны, д) …ордэн;


 1. Адзначце сказы, у якіх дапушчана памылка ва ўжыванні слоў:а) Праз густыя зяленыя кроны прабіваюцца прамяні сонца.

б) Светлая хмарка ціха і спакойна плыла ў неба .

в) У балоце кожны вечар кракаталі жабы.

г) Кожны аспрэчваў свае разуменне шчасця.

д) Векавыя дубы стаяць паважна, спакойна ў сваей велічы.


 1. Адзначце назоўнікі, якія маюць у Д. і М. склонах адз. ліку канчатак -е-.а) Валянціна, б) Дзвіна, в) лазня, г) праца, д) хада;


 1. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску патрэбна паставіць коскі:а) У глыбі кватэры зараз жа грухнула крэсла і пачуліся крокі.

б) Жыцце не застала ў халодным граніце і праўда з няпраўдаю не скончыла бой.

в) Сонца зайшло але над горадам не патухлі яго апошнія водблескі.

г) Вось дзьме вецер і вершаліны асін паціху зарыпяць.

 1. А

  дзначце сказы, у якіх няправільна расстаўлены знакі прыпынку:а)Як пабудзе мой Кастусь з вашым дзедам дык хлопца не пазнаць: такі паслухмяны робіцца, такі гаспадарлівы.

б)Пакуль я сядзеў спакойна, птушка не варушылася.

в) Вялікае шчасце, што Ганну так любяць і так рады ей, поўніла яго душу.


 1. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску ставіцца працяжнік:а) А стоміцца сонца, за ўзгоркі сядзе-- туман нерухома на ўсім даляглядзе.

б) Рад бы госцю-- хлеба шкода.

в) Тоне ў слязах асенняя дарога-- халадны дзень імжыць па-над сялом.

в) Ціха усюды-- ні самалетаў, ні гармат.

9

) Вызначце тэму тэксту:Пачыналася восень. Яшчэ горача свяціла сонца, зусім па- летняму дрыжала сіняватая смуга над пыльнай дарогай, у кустах крушыны свісталі вяселыя дразды. Буяла яшчэ на лугавінах зяленая атава, у палісадніках наперагонкі хваліліся сваей някідкай прыгыжосцю жоўтыя вяргіні. і астры. Але ўсеўладная восень неадступна цікавала за гэтымі апошнімі праявамі хмельнага летнчна жыцця.

а) Дразды; б) Някідкая прыгажосць; в) Летняе жыцце; г) Пачатак восені.

 1. Вызначце асноўную думку тэксту з № 9.а) Запаздалая восень;

б) Першыя прыкметы лета;

в) Восень - прыгожая пара;

г) Вяселы спеў драздоў. Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.