.RU

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym I technikum. Zakres podstawowy I rozszerzony


Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaTomasz Wasiak

DKOS-4015-143/02


Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Krzysztof Mrowcewicz,

Ewa Gruszczyńska,

Jacek Kopciński,

Aleksander Nawarecki,

Dorota Siwicka, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 

JP-2

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, I klasa liceum i technikum cześć I i II, Mrowcewicz K.

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część I, A. Nawarecki, D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część II, E. Paczoska

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, III klasa liceum i technikum, J. Kopciński

IIIA; IIIF;IIB; IIGIG

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaTomasz Białasiak
Język polskiDKOS-4015-143/02


Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Krzysztof Mrowcewicz,

Ewa Gruszczyńska,

Jacek Kopciński,

Aleksander Nawarecki,

Dorota Siwicka, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 

JP-2

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, I klasa liceum i technikum cześć I i II, Mrowcewicz K.

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część I, A. Nawarecki, D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część II, E. Paczoska

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, III klasa liceum i technikum, J. Kopciński

IIHIIIG; IIIEIF

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaAnna Mazur
Język polskiDKOS-4015-96/02

Barwy epok. Kultura i literatura. Nauka o języku. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Bogusław Kołcz, Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk

JP 1

Barwy epok. Kultura i literatura. Kl. 1,2,3 W. Bobiński, A. .Janus –Sitarz ,

B. Kołcz

Barwy epok. Nauka o języku. Kl. 1,2,3

IIE; IIA; IIID; IIIH

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaIwona Kiraga Spychała
Język polskiDKOS-4015-96/02

Barwy epok. Kultura i literatura. Nauka o języku. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Bogusław Kołcz, Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk

JP 1

Barwy epok. Kultura i literatura. Kl. 1,2,3 W. Bobiński, A. .Janus –Sitarz ,

B. Kołcz

Barwy epok. Nauka o języku. Kl. 1,2,3

IA; IE; IIDDKOS-4015-143/02


Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Krzysztof Mrowcewicz,

Ewa Gruszczyńska,

Jacek Kopciński,

Aleksander Nawarecki,

Dorota Siwicka, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 

JP-2

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, I klasa liceum i technikum cześć I i II, Mrowcewicz K.

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część I, A. Nawarecki, D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część II, E. Paczoska

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, III klasa liceum i technikum, J. Kopciński

IIIi

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaIwona ZadwornaJęzyk polskiDKOS-4015-143/02


Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Krzysztof Mrowcewicz,

Ewa Gruszczyńska,

Jacek Kopciński,

Aleksander Nawarecki,

Dorota Siwicka, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 


JP-2Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, I klasa liceum i technikum cześć I i II, Mrowcewicz K.

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część I, A. Nawarecki, D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część II, E. Paczoska

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, III klasa liceum i technikum, J. Kopciński

IB; ID; IIF; IIIB

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaAgnieszka BryśJęzyk polskiDKOS-4015-143/02


Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Krzysztof Mrowcewicz,

Ewa Gruszczyńska,

Jacek Kopciński,

Aleksander Nawarecki,

Dorota Siwicka, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 


JP-2Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, I klasa liceum i technikum cześć I i II, Mrowcewicz K.

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część I, A. Nawarecki, D. Siwicka

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, II klasa liceum i technikum, część II, E. Paczoska

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, III klasa liceum i technikum, J. Kopciński


IC; IIC; IIIC

Imię i nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaAnna BłaszczykJęzyk angielski
DKOS-4015-134/02

DKOS-4015-230/02

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego – kurs początkowy lub jako drugiego języka obcego – kurs kontynuacyjny. Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum. IV etap edukacyjny. 2002 Program C

Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszowska

JA-4

New Matura Solutions pre-intermediate, Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata WieruszewskaOxford University Press

Oxford Repetytorium z języka angielskiego Danuta Gryca, Joanna Sosnowska

Matura Solutions intermediate DGryca, J. Sobierska

Matura Masters Intermediate, M. Rosińska, L. Evans, wyd. McMillan

ID; IEIIIG; IIIiIIA; IIB; IIC; IID; IIE; IIFIIID; IIIE; IIIFIA; IB; ICDKO-4015-152/02

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Program A+B

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska

JA-2

New Opportunities-Upper Intermediate, Pearson Longman

IIIA; IIIB; IIIC

Imię i

nazwiskoPrzedmiotNr programuNazwa programuAutor programuSzkolny numer programuObowiązujący podręcznikKlasaAldona BrzozowskaJęzyk angielskiDKO-4015-152/02

Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Program A+B

Maria Kłos, Anna Sikorzyńska

JA-2

New Matura Success – pre-intermediate/ 1;2intermediate, Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Dominika Szmerdt

Matura podstawowa z języka angielskiego, podręczniki I repetytorium Marta Umińska

Matura rozszerzona z języka angielskiego Marta Umińska


IA; IB; IC; ID; IE; IF; IGIIB; IIC; IID; IIA; IIE; IIF; IIG; IIHIIIA; IIIB; IIIC;IIIG; IIIi


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.