.RU

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ - старонка 26. Бібліографія. Бібліографічні покажчики
016:655.4 М48

Мельников

Олександр Валерійович: бібліографічний покажчик / Уклад. О.М.Василишин. – Львів: Українська академія друкарства, 2009. – 78 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
016:8У(477-25)КНУ Б63

Біобібліографія

Інституту журналістики. Вип. 1. Гримич Галина Михайлівна / За ред. В.В. Різуна. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики, 2008. – 24 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)


7. Журналістика
070 М77

Моніторинг

та інформаційне моделювання засобів масової інформації : колективна монографія / За ред. В.В. Різуна. – К.: Київський університет, 2007. – 272 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)


8. Філософія
13(075.8) Р49

Рижак, Л.

Філософія як рефлексія духу: навч. пос. /Л.Рижак. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 640 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
140.8 Г93

Гудінг, Д.

Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце у світі. Т.1 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2008. – 416 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (КФіл. – 1)
140.8 Г93

Гудінг, Д.

Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т.2 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2006. – 376 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
140.8 Г93

Гудінг, Д.

Людина та її світогляд: пошуках істини і реальності. Т.3 / Д.Гудінг, Дж.Леннокс. – К. : Українське Біблійне Товариство, 2007. – 480 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)


9. Психологія
159.9 А82

Арканова, О.

Психологія взаємин : наукова монографія /О.Арканова. – К. : ТОВ "КММ", 2009. – 120 с. – З обмінного фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
159.9(075.8) К21

Караяни, А.Г.

Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : учеб. пос. / А.Г.Караяни, В.Л.Цветков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 247 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
159.9(075.8) Н50

Немов, Р.С.

Психология : учеб. в 3-х кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С.Немов. – 4-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 608 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
159.9(075.8)+37(075.8) К56

Ковальчук, О.

Основи психології та педагогіки : навч. пос. /О.Ковальчук, С.Когут. – Львів : Видавничий центр ЛНУ

ім. І.Франка, 2009. – 624 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
159.923.38(075.8) К82

Кривопишина, О.А.

Психологія творчості : конспект лекцій / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 84 с.

Кільк. прим.: 32 (КПСт. – 5, Абон. – 22, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)
159.923.38:070(075.8) П86

Кривопишина, О.А.

Психологія журналістської творчості: конспект лекцій для студ. напряму 0302 «Журналістика та інформація» спец. 6.030201 «Журналістика» денної форми навчання / О.А.Кривопишина. – Суми : СумДУ, 2010. – 129 с.

Кільк. прим.: 45 (КПСт. – 5, Обмі. – 3, Абон. – 32, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)


10. Теорія пізнання
167:130.2:378.4(063) Ф56

Філософський

та літературознавчий виміри сучасних гуманітарних досліджень: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції до 287-ліття з дня народження Г.С.Сковороди, м. Суми, 17-19 грудня 2009 року / редкол.: В.М.Вандишев, В.О.Артюх. – Суми : СумДУ, 2009. – 109 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)


11. Філософія моралі. Етика
177.8 М74

Мовчан, М.М.

Самотність як феномен буття особистості: монографія / М.М.Мовчан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 265с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
179.1 Е88

Етика

в редакційному повсякденні / Пер.А. Баканов. – К. : Академія Української Преси; Центр Вільної Преси; "К.І.С.", 2010. – 232 с. – Дар.

Кільк. прим.: 14 (КЖФ . – 2, Схов. – 11, УчбЗ. – 1)
179.1(075.8) І-20

Іванов, В.Ф.

Журналістська етика : підручник / В.Ф.Іванов, В.Є.Сердюк. – 3-є вид., випр. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 224 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)
12. Релігія
2 K

Karnten

dokumentation. Band 24. Volksgruppen und Religion - Identitat und Bekenntnis / T.Kassl, M.J.Ogris. – 2008. – 228 c. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27 О-75

Основи

православної віри. – Почаїв: Издательство Почаевской Лавры, 2009. – 79 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-14 Л13

Лавров, С.

Яко з нами Бог / С.Лавров. – Типографія Почаївської Лаври, 2008. – 99 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-14 Л13

Лавров, С.

Яко c нами Бог / С.Лавров. – Типографія Почаївської Лаври, 2006. – 87 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-173/-174 С89

Суд

за гробом или мытарства Преподобной Федоры. – Типография Почаевской Лавры. – 95 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-185.3+27-423.5 T

TV

и компьютер: их влияние на человека. Экран и наши дети. – Типография Почаевской Лавры, 2004. – 66 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-247.6=273 П72

Святитель Василий Епископ Кинешемской (Преображенский)

Беседы на Евангилие от Марка /

Святитель Василий Епископ Кинешемской (Преображенский). – Мелиса, 2005. – 741 с. – (Подвижники ХХ столетия. Жизнеописания, воспоминания, творения). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-36Лавр П72

Преподобный

Амфилохий Почаевский: житие и поучения. – Почаев, 2003. – 123 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-36Лавр П72

Преподобный

Лаврентий Черниговский: житие, поучения, пророчества и акафист. – Издательство Почаевской Лавры. – 184с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42 А94

Старец Паисий Афонский

Слова. Т.I. С болью и любовью о современном человеке / Старец Паисий Афонский. – 374 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42 А94

Старец Паисий Афонский

Слова. Т.II. Духовное пробуждение / Старец Паисий Афонский. – 367 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42 А94

Старец Паисий Афонский

Слова. Т.III. Духовная борьба /Старец Паисий Афонский. – 320 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42 А94

Старец Паисий Афонский

Слова. Т.IV. Семейная жизнь /Старец Паисий Афонский. – 303 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42 А94

Старец Паисий Афонский

Слова. Т.V. Страсти и добродетели / Старец Паисий Афонский. – 279 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-42-056.83 Ж42

Жданов, В.Г.

Алкогольно-табачно-наркотический геноцид /В.Г.Жданов. – Изд-во Православного братства Преподобного Иосифа Волоцкого, 2007. – 111 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-423.58-456.2 П68

Право

на жизнь. О смертном грехе аборта. – Издательство Почаевской Лавры. – 55 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-428-273 З-19

Закон

Божий : Ілюстроване керівництво для сім'ї і школи. – Свято-Успенська Почаївська Лавра, 2008. – 730 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-45 К16

Как

построить христианскую семью? – Издательство Почаевской Лавры. – 175 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-457-053.2:34(082.1) Ю14

Ювенальная

юстиция - современный фашизм: сборник материалов. – Днепропетровск : Спасите наши души, 2009. – 39 с. – (Библиотека православного миссионера). – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-457-053.6 Ш95

Шугаев, И.

Переходный возраст: брак, семья, дети /И.Шугаев. – Талдом, 2002. – 126 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-457-055.25 Б74

Богушева, Е.

Воспитание девочки: от рождения до брака : верующим родителям / Е.Богушева. – М. : Одигитрия, 2006. – 99с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-526.62 С42

Сказание

о Почаевской Чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. – Типография Почаевской Лавры. – 71 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-544.8 Т14

Тайна

зверя. Опыт объяснения пророчеств Апокалипсиса. – ОАО "Молодая гвардия". – 59 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
27-87 Г26

Где

истинная Церковь? Сведения о ересях и чертях. – Типография Почаевской Лавры, 2001. – 63 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
271.2 А35

Азы

Православия. – Типография Почаевской Лавры. – 87 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
271.222(477) Д55

Добош, О.

Розкол - патріотизм чи злочин? / О.Добош. – Видавництво Почаївської Лаври. – 63 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
29 О-44

О'Доннел, К.

Религии мира. Иллюстрированная энциклопедия / К.О'Доннел. – Х.-Белгород : Книжный Клуб, 2008. – 191 с. 

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)


13. Методи суспільних наук. Статистика
303.09:327.5 Г67

Горбулін, В.П.

Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання: монографія /В.П.Горбулін, О.Г.Додонов, Д.В.Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
311(075.8) Щ98

Щурик, М.В.

Статистика: навч. пос. / М.В.Щурик. – 2-ге вид., оновлене і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 545 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)
311.314(477.52) Д71

Доходи

та витрати населення Сумської області за січень-вересень 2008 року: cтатистичний бюлетень / Відп. за вип. Г.М.Берестовська. – Суми: Головне управління статистики у Сумській обл., 2009. – 19 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.