.RU

Сучасні тенденції розвитку світового господарства - 1. Принципи та рівні розвитку міжнародних економічних відносин

Сучасні тенденції розвитку світового господарства.


 • Сутність, фактори та сучасні форми міжнародного поділу праці

 • Участь України у міжнародному поділі праці.

 • Класифікація національних економік та характер їх взаємодії

 • Сутність міжнародної економічної діяльності, її суб’єкти та форми.

 • Форми міжнародної економічної діяльності підприємств, їх характеристика.

 • Класичні та сучасні теорії міжнародної торгівлі.

 • Модель конкурентних переваг М.Портера

 • Сутність та показники конкурентоспроможності національних економік

 • Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі

 • Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі

 • Міжнародна торгівля послугами: поняття, особливості та види.

 • Сучасні тенденції розвитку світового ринку товарів

 • Участь України у міжнародній торгівлі послугами

 • Характеристика географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України.

 • Сутність та форми міжнародного науково-технологічного обміну.

 • Інституційне забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва.

 • Методи міжнародної торгівлі та їх порівняльна характеристика

 • Сутність та особливості міжнародної біржової торгівлі.

 • Основні види операцій на міжнародних товарних біржах

 • Міжнародний аукціон: механізм, види та способи його проведення.

 • Міжнародні тендери (торги): особливості проведення.

 • Міжнародні виставки та ярмарки в міжнародній торгівлі.

 • Характеристика основних посередницьких операцій у міжнародній торгівлі.

 • Базисні умови постачання (INCOTERMS - 2010): сутність, класифікація та особливості застосування у міжнародній торгівлі.

 • Демпінг як засіб торговельної політики, його види. Антидемпінгові та компенсаційні мита

 • Характеристика тарифних методів регулювання міжнародної торгівлі.

 • Ліцензування і квотування як інструментів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.

 • Сутність, форми та роль протекціонізму в сучасних торговельно-економічних відносинах.

 • Практика застосування протекціонізму в зовнішньоекономічній діяльності України

 • Роль Світової організації торгівлі в регулюванні міжнародних торговельних відносин.

 • Наслідки вступу України до Світової організації торгівлі

 • Міжнародний рух капіталу, його сутність і причини, форми та показники.

 • Характеристика джерела зовнішнього фінансування національних економік.

 • Структуризація світового фінансового ринку та його функції.

 • Особливості залучення прямих іноземних інвестицій

 • Характеристика форм і видів міжнародного інвестування

 • Сутність та структура світового ринку інвестицій

 • Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах

 • Злиття та поглинання фірм у міжнародному бізнесі: теорія та практика

 • Поняття та види вільних економічних зон

 • Транснаціональні компанії: сутність та основні характеристики діяльності

 • Проблеми взаємодії транснаціональних компаній з національними економіками.

 • Роль транснаціональних компаній у процесах глобалізації.

 • Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби.

 • Структура портфельних інвестицій

 • Порівняльна характеристика прямих і портфельних інвестицій: ризики, ліквідність, обсяги та витрати.

 • Міжнародний кредит, його функції та характеристика форм.

 • Особливості застосування лізингу як форми міжнародного кредитування.

 • Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу як форм міжнародного кредитування.

 • Основні форми кредитування експорту

 • Україна на міжнародних ринках запозичень.

 • Мета створення та особливості діяльності Групи Світового Банку

 • Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік

 • Механізми кредитування МВФ

 • Проблеми зовнішньої заборгованості країн і шляхи їх розв`язання.

 • Поняття та структура світового ринку робочої сили.

 • Чинники впливу на формування світового ринку праці

 • Характеристика нових форм зайнятості на світовому ринку праці

 • Сутність та види міжнародної міграції робочої сили.

 • Міжнародна трудова міграція: сутність, причини виникнення, напрямки та наслідки

 • Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів, її причини, напрями, наслідки

 • Види, причини та напрями сучасної міжнародної трудової міграції.

 • Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для мігрантів, країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили.

 • Характеристика світових центрів тяжіння робочої сили

 • Рівні регулювання міжнародних міграційних процесів.

 • Напрями діяльності Міжнародної організації з міграції як органу міжнародного регулювання

 • Участь України у світових міграційних процесах: розвиток, чинники та наслідки.

 • Поняття валюти, її види та їх характеристика

 • Фактори та чинники впливу на валютний курс

 • Поняття та види валютного арбітражу

 • Поняття валютного ринку та його структура

 • Валютний ринок України: етапи розвитку, сучасний стан

 • Особливості та етапи становлення світової валютної системи

 • Етапи еволюції світової валютної системи та їх характеристика

 • Золотомонетний стандарт: принципи організації валютних відносин та наслідки його кризи.

 • Основні характеристики Ямайської валютної системи, проблеми розвитку

 • принципи та особливості розвитку Бреттон-Вудської валютної системи, наслідки її кризи

 • Особливості та етапи формування валютної системи країн ЄС.

 • Характеристика видів та типів міжнародних розрахунків.

 • Міжнародні розрахунки у формі інкасо: суть, переваги та недоліки використання.

 • Акредитивна форма міжнародних розрахунків: суть і види, переваги та недоліки використання.

 • Вексель як форма міжнародних розрахунків: поняття, види та схема розрахунку.

 • Характеристика типів, видів та форм міжнародних розрахунків.

 • Класифікація статей платіжного балансу за методикою Міжнародного валютного фонду.

 • Структура платіжного балансу, основні сфери використання його даних.

 • Динаміка платіжного балансу України.

 • Сутність та характерні риси міжнародної регіональної інтеграції

 • Передумови створення міжнародних інтеграційних об’єднань

 • Співвідношення рівнів, типів та етапів міжнародної регіональної інтеграції

 • Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції в Європі.

 • Етапи розвитку ЄС та їх особливості.

 • Економічне співробітництво в рамках СНД

 • Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці

 • Особливості інтеграції країн Південної Америки

 • Особливості економічної інтеграції країн Азії.

 • Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва (АТЕС)
 • 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.