.RU

Ч а с т к а В - Гомель уа "гду імя Францыска Скарыны", 2010 Мимиміністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь


Ч а с т к а В

Пытанні

Як называе(ю)цца:Адказы

В 1


разнавіднасць амонімаў – словы, якія маюць аднолькавае гучанне, але рознае напісанне і значэнне
В 2значэнне, уласцівае слову як часціне мовыВ 3


словы і выразы, запазычаныя з татарскай, мангольскай і інш. цюркскіх моў
В 4


словы, якія не толькі называюць што-небудзь, але адначасова выражаюць дадатковыя эмацыянальна-экспрэсіўныя адценні
В 5кароткі закончаны народны выраз з павучальным зместам, які носіць абагульняльны характарВ 6назоўнікі, якія з’яўляюцца назвамі прадметаў, што існуюць у рэчаіснасці

Вызначце:

В 7разрад займеннікаў па значэнні: сам, самы, увесь, усякі, іншыВ 8разрад прыслоўяў па значэнні: амаль, дужа, занадта, трохі, шматВ 9разрад часціц па значэнні: так, але, нібы, няхай, давайВ 10тып словазлучэння ў залежнасці ад спосабу выражэння галоўнага слова: недзе далёкаВ 11тып аднасастаўнага сказа: Углядайся, мой сыне, пільней углядайся ў святыя абрысы бацькоўскай зямлі.

Запішыце:

В 12назоўнік пяро ў назоўным склоне множнага лікуВ 13назоўнік шыр у творным склоне адзіночнага лікуВ 14назоўнік каваль у месным склоне адзіночнага ліку

Замяніце сінтаксічную канструкцыю адным іншамоўным словам:

В 15увоз у краіну замежных тавараўВ 16навука аб жывой прыродзеВ 17кіруючая роля, першынство якога-небудзь класа, дзяржавы ў адносінах да іншых класаў, дзяржаў

Перакладзіце рускія словы на беларускую мову:

В 18клеёнкаВ 19фатаВ 20образованиеА Д К А З ЫТЭСТ 1ДЫЯГНАСТЫЧНЫВАРЫЯНТ 1Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1

,

2

,

41

,

2

,

42

,

3

,

52

,

42

,

3

,

51

,

3

,

451

,

41

,

31

,

4А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

2

,

52

,

3

,

42

,

3

,

52

,

42

,

3

,

51

,

342

,

51

,

42

,

4

,

5А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

1

,

3

,

52

,

41

,

22

,

3

,

41

,

3

,

52

,

432

,

31

,

4

,

53А 31

А 32

4

,

52

,

3

,

5Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

начным ценемА

2

Б

5

В

1

Г

3сапраўдныхА

5

Б

3

В

1

Г

2В5

В6

В7

В8

часціцаспявалі3

,

5публіцыстычны
ВАРЫЯНТ 2Ч а с т к а А

А 1

А 2

А 3

А 4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

1

,

2

,

51

,

52

,

3

,

52

,

42

,

3

,

51

,

3

,

411

,

41

,

31

,

4А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

А18

А19

А20

2

,

53

,

42

,

3

,

52

,

42

,

3

,

51

,

323

,

51

,

3

,

51

,

2

,

4А21

А22

А23

А24

А25

А 26

А 27

А28

А 29

А 30

3

,

51

,

41

,

3

,

42

,

3

,

41

,

3

,

51

,

343

,

42

,

3

,

55А 31

А 32

1

,

42

,

3

,

4Ч а с т к а В

В1

В2

В3

В4

прыгожым стэпамА

2

Б

3

В

5

Г

1сапраўднымА

4

Б

5

В

1

Г

3В5

В6

В7

В8

прыназоўнікрашчысцілі2

,

5публіцыстычны


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.