.RU

Специалност:Икономика-Бизнес администрация - Списъ к

Специалност:Икономика-Бизнес администрация179. ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОТОВ

София, Ж.к.”Дианабад”,бл.42, ап.94

Д.т.:68 06 45

Специалност:Финанси и кредит180. ЙОСИФ МИХАИЛ АРИЕ

София, ж.к.”Овча купел”, бл.412, вх.В, ап.77

д.т.:957 31 91, 098/480 585

Специалност:Финанси и кредит181. КАЛИЯ ГЕНАДИЕВА ВАСИЛЕВА

София, бул.”Вардар”, бл.20, вх.Г,ап.76

д.т. 920 72 53; моб.т. 048 79 80 97

Специалност: Икономика на промишлеността182. КАТЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

София, кв.”Х.Димитър”,ул.”Резбарска”,бл.179,вхЕ1ап.92

д.т.8455346,сл.т.9454004,моб.т.0888 947 389

Специалност: Счетоводство и контрол183. КИРИЛ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

София, ж.к.”Гео Милев” бл.226,вх.В,ет.5,ап.12

д.т.72 67 55,моб.т.098 25 2 981

Специалност: Икономика на транспорта184. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

София, ж.к.”Дианабад” ул.”Митко Темнялов” бл.2А,ап.19

моб.т.0888 355 370

Специалност:Социално и застрахователно дело185. КРАСИМИР ИВАНОВ ЙОТОВ

София, ул.”Средорек” №2,бл.3,вх.Д,ет1,ап.5

дом.т.857 70 36

Специалност:Икономика и организация на труда186. КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ТОШЕВ

София, ж.к.“Дружба-1”,бл.126, вх.А,ет.2, ап.9

д.т. 996 39 75; сл.т. 980 94 75; моб.т. 098 44 82 99

Специалност: Финанси187. КРАСИМИРА БОЯНОВА РАНГЕЛОВА

София, ул.”Чорлу” № 2

сл.т. 926 93 65; моб.т. 0888 96 94 31

Специалност: Финанси и кредитКвалификация: Съдебно – счетоводни експертизи188. КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА ГОРЯНОВА

София, ул.”Кобилино бранище” № 8

д.т.8 46 21 04; сл.т. 987 95 74,моб.т.0888 502 205

Специалност:Икономика и организация на трудаКвалификация: Съдебно – счетоводни експертизи189. КРЕМЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

София, ж.к.“Толстой-2”, бл.39, вх.1,ет.13, ап.83

д.т. 938 50 65; моб.т. 0888 752 542

Специалност: Счетоводство и контрол190. КУНА ХРИСТОВА БЕЙКОВА

София, ж.к.“Зона Б-5”, бл.17, вх.А, ап.8

д.т. 20 65 37, 68 95 41

Специалност: Счетоводна отчетност191. к.и.н.ЛАЗАРИНА НИКОЛОВА КОЙЧЕВА

София, ж.к.”Мусагеница”,бл.86Б,вх.Д, ап.83

д.т.987 98 68, сл.873 38 58,моб.т. 0887 893 317

Специалност: Икономика на вътрешната търговия192. ЛИДИЯ АНГЕЛОВА ЗАНОВА

София, ул.”Пордим”№7 п.к.7

д.т.31 57 98, сл.т. 988 43 95,моб.т.0888 627 065

Специалност: Икономика на транспортаКвалификации:финансов мениджмънт на фирма,193. ЛИДИЯ ГЕРГИНОВА ПЕТКОВА-МИТРЕВА

София, бул.”Гоце Делчев” бл.78,ап.18

моб.т.0888 370 642

Специалност: Счетоводство и контролКвалификация: експерт-счетоводител,дипломиран Одитор194. ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

Гара Лакатник ул.”Христо Ботев” 46

моб.т. 0889 300 843

Специалност: Икономика и организация на труда195. ЛЮБА ПЕТРОВА ДИМЧЕВА

София, ул.“Орфей” № 4, вх.Б,ет.1

д.т. 65 31 25

Специалност: Счетоводство и контрол196. ЛИДИЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА-АТЕВА

София, ул.”Кестенова гора” № 30

д.т.958 81 61, моб.т.0887 512 332

Специалност: Счетоводна отчетност197. ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

София, ж.к.”Дружба-2” бл.417,вх.А,ап.15

тел.973 51 73,моб.т. 0888 216 117

Специалност: Икономика и организация на МТС198. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА РАЙКОВА

София, ж.к.Младост 1, бл.26,вх.В,ап.119

т.949 23 61,моб.т.0887 118 015

Специалност: Икономика на промишлеността199. ЛЮБКА БОРИСЛАВОВА ПАВЛОВА

София, ж.к. “Разсадника” ул.Позитано 161

д.т. 22 78 89,моб.т. 0888 404 295

Специалност: Стопанско управление200. ЛЮБОМИР БОНОВ БОНЕВ

София, ж.к.”Дружба” бл.41,вх.Б,ет.4,ап.24

д.т.79 79 13,сл.т.987 38 78, 988 00 61,моб.т.0888 681 407

Специалност: Социално икономическо планиранеКвалификация- оценка на цели предприятия201. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

София, ж.к.”Младост” 1 бл.65,вх.Е,ап.136

тел.74 26 68

Специалност: Финанси202. ЛЮБОМИР ЦВЕТКОВ ЙОТОВ

София, ж.к.”Яворов” бл.11 вх.А

тел.846 39 02,846 28 73,моб.т.0888 220 716

Специалност: Международни икономически отношения203.. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ МАТАНОВ

София, ж.к. “Дружба” 2 бл.312,вх.Г,ет.3,ап.88

моб.т.0888 615 076

Специалност: Счетоводство и контрол204. ЛЮДМИЛА НЕДЯЛКОВА КОЛЕВА

София, ж.к.”Разсадника” бл.11,вх.Б,ап.25

Тел.980 26 32

Специалност: Счетоводна отчетностКвалификация: оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества205. ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

София, бул.”Ген.Столетов” №104,ет.5,ап.16

Д.т.31 32 34

Специалност:Счетоводна отчетност206. МАКСИМ ВЕЛЕВ МАКСИМОВ

София, ж.к.“Зона Б-19”, ул.“Три уши” № 105, вх.1, ап.4

д.т. 22 08 36

Специалност: Икономика на труда207. МАЛИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

София, ул.”Кавала”, бл.42, вх.Г, ап.70

д.т. 31 74 72; 0888/ 418 339

Специалност: Икономика на промишленосттаПреквалификация: ИОУ на промишленото производствоОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.Оценител към Агенция за държавни вземания.208. МАРГАРИТА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА

София, бул.”Възкресение”, бл.225, ет.2, ап.7

д.т. 20 03 53; сл.т. 54 90 290,0889/801 683

Специалност: Счетоводна отчетност209. МАРГАРИТА НИКОЛОВА АНАНИЕВА

София, бул.”Мария Луиза” №40

д.т. 983 63 71, 983 94 91, 0888/894 643

Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговияСиндик210. Инж.МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА ПАРУШЕВА-ГЕОРГИЕВА

София, ж.к.”Люлин”, бл.881, вх.3, ап.211

д.т.25 71 30,

Специалност:Финансова-счетоводна и правна дейност на фирмите,Геолог211. МАРГАРИТА

ЦЕНОВА КОСТОВА

София, ж.к.”Младост”, бл.375, вх.2, ет.5, ап.21

д.т. 74 34 08, 0888/562 174

Специалност:Икономика и управление на индустриятаОценка на цели държавни общински предприятия, или не преобразувани в търговски дружестваОценител на права на интелектуална и индустриална собственостОценител на финансови институции,недвижими имоти212. МАРГАРИТА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА

София, ул.”Козлодуй”, бл.20, ет.9, ап.33

сл.т.944 08 13, 0888/504 590

Специалност:Счетоводна отчетностКвалификация:Одитор213. МАРИЙКА СПАСЕНОВА ЛИЛОВА

София, ж.к.“Връбница-1”, бл.507, вх.А, ап.12, ет.5

д.т 834 07 37

Специалност: Счетоводна отчетност214. МАРИЙКА СТЕФАНОВА ЦОЛАЧЕВА

София, ж.к.”Дървеница”, бл.1, вх.В, ап.50, ет.2

сл.т.846 87 35,943 39 28, 048/938 136

Специалност:Интелектуална собственостСпециализация:Съдебно-счетоводен експертОценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения215. МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

София, ж.к.”Красно село”, бл.19А,вх.А, ап.4

д.т. 58 77 80,сл.т. 925 01 47, 0887/658 961

Специалност:

Икономика

и управление на промишленосттаКваликация:Съдебно-счетоводен експерт216. МАРИЯ ДИШЕВА МИХАЙЛОВА-ГЕРАСИМОВА

София, ж.к.“Надежда”, бл.152, вх.А, ап.15

д.т. 37 00 72; 048/ 97 66 19

Специалност: Организация на производството и управлението в промишлеността.217. МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА

София, ж.к.“Христо Смирненски”

бл.37, вх.А, ет.8, ап.21

д.т. 73 83 80; моб.т. 0887/ 999 309

Специалност: Счетоводна отчетностСпециализация: Данъчно облагане в България218. МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

София, ул.“Хан Кардам” № 14

д.т. 45 62 15, 0888/673 767

Специалност: Финанси и кредитСпециализация: Финанси и управление на фирмите219. МАРИЯ МАНОЛОВА БАЛДЖИЕВА

София, ул.”Цар Симеон”, бл.123, вх.А, ап.17,

д.т. 23 63 35,0888/459 633

Специалност:Финанси и кредитКвалификация:Застрахователен мениджмънт220. МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА ЙОРДАНОВА

София, ж.к.”Люлин”, бл.024,вх.В, ап.45,

д.т. 24 25 29,927 51 29

Специалност:Икономика на промишленосттаКвалификация:Предприемачество,мениджмънт и маркетинг221. МАРИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

София, ж.к.”Младост”, бл.36, вх.11, ет.4, ап.63

д.т. 74 49 19,

Специалност:Планиране222. МАРИАНА САВОВА ПЕТКОВА

София, ул.“Васил Кириков” № 6

д.т. 65 93 10

Специалност: Политикономия223. МАРИАНА ВЕЛИЧКОВА БОЖКОВА

София, ул.”Велчо Атанасов”,№46, ап.12, ет.3

д.т. 944 38 88, сл.т. 937 67 56

Специалност:Финанси и кредит224. МАРИАНА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА

гр.Своге,кв.21, бл.14, ап.18

0887/272 373

Специалност:Икономика и организация на селското стопанствоКвалификация:Научна организация и заплащане на труда225. МАРИАНА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА

София, кв.”Овча купел”, бл.30, вх.Д, ет.2, ап.30

д.т. 956 18 36, сл.т. 980 56 00, 0888/505 255

Специалност:АгроикономистКвалификация:Съдебно-счетоводен експертФинанси и управление на фирмите226. МАРИН ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ

София, ул.”Ярослав Вешин”, бл.47, вх.А

д.т. 51 25 05, 0887/904 982

Специалност:Финанси227. МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

София, ж.к.”Дружба”, бл.14, вх.А, ет.3, ап.8

д.т. 978 10 34,

Специалност:Счетоводство и контрол228. МАСЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

София, кв.”Модерно предградие”, ул.369, №12

0888/252 139

Специалност:Счетоводство и контрол229. МИРОСЛАВА АНТОВА БОРИСОВА

София, ж.к.”Младост”, бл.64 вх.Б,ет.1, ап.131

0887/408 184

Специалност:Счетоводна отчетност230. МИМОЗА СТОЯНОВА МИЛАНОВА

София, ж.к.”Полигона”, бл.9, вх.1, ет.4, ап.17

д.т. 870 95 95

Специалност:Икономика и организация на вътрешната търговия231.

МИМОЗА ВУТОВА ВЛЪЧКОВА

София, ж.к.”Стрелбище”,ул.”Дюлински проход”, бл.32, вх.В, ет.2, ап.41

д.т. 859 11 56,0887/923 983

Специалност:Икономика на търговията,Квалификация:Счетоводство и контрол232. МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

София, бул.”Александър Стамболийски” 96,вх.Б, ап.49

Д.т.:32 55 19, 098/571 673

Специалност: Счетоводство и контрол233. НАДЕЖДА КОЦОВА ТОДОРОВА

София, ул.”Димитър Димов” № 14, вх.А, ап.9

д.т. 65 26 36; моб.т. 0888 87 36 34

Специалност: Счетоводна отчетност234. НАДЕЖДА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

София, жк. Изток, ул. Незабравка № 23, бл. 55, вх.А, ет.2, ап.5

Тел. 72 41 39, моб. т 0888 35 94 69

Специалност: Счетоводна отчетностКвалификация: Експерт счетоводител235. НАДЕЖДА МАРКОВА МАНЧЕВА

София, бул.”Мария Луиза” № 42

д.т. 983 45 88; моб.т. 0887 521 523

Специалност: Икономика на промишлеността

236. НАДЯ ГЕОРГИЕВА КИТАНОВА

София, ул. Проф. Николай Державин № 24

Тел. 857 20 12, моб. т. 0889 217 752

Специалност: Счетоводство и контрол237. НАТАША БОЯНОВА ЦВЕТКОВА

София, ул.“Св. Петка Търновска” №74 А, ет.2

д.т.938 17 65

Специалност: Управление и планиране на народното стопанство.Специализация: Стопанско управление238.

НАТАША ГЕОРГИЕВА ВАРАДИНОВА

София, ул. Проф. Михайлов № 5

Тел.65 47 95, моб. т. 0888 458 450

Специалност: Счетоводна отчетност239. НАТАША ИВАНОВА ТОДОРОВА

София, ж.к. Стрелбище, бл.6 Б, вх.А, ет.7, ап.31

Тел. 59 35 57, моб.т. 098 718 733

Специалност: Организация и управление на транспортаКвалификация: Статистика240. НАТАША КИРИЛОВА ХРИСТОВА

София, бул.“Възкресение”, бл.87, вх.6

д.т. 928 31 52

Специалност: Счетоводна отчетност241. НЕДКО ДИМИТРОВ ДЕДОВ

София, ж.к.“Младост-1”, бл.9, вх.А, ап.22

д.т. 77 11 85; моб.т. 0888 95 15 98

Специалност: Социология на икономиката242. НЕДКО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

София, ж.к.”Красно село”, бл.208, вх.К, ет.10, ап.25

д.т. 55 66 53, 0888/55 82 63

Специалност:Финанси, счетоводство и финансов контрол,Строителен инженер243. НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

София, ж.к. Надежда-2, бл. 262, вх.Е, ет.5, ап.146

Специалност: Счетоводна отчетностОценител на цели държавни общински предприятия, преобразувани и не преобразувани в търговски дружества244. НЕВЯНА ГРИГОРОВА ДОНКОВА

София, ж.к.“Люлин-7”, бл.720, вх.В, ет.7

д.т. 26 83 16

Специалност: Счетоводна отчетност245. НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ

София, ж.к.“Младост-1”, бл.57, вх.А, ет.5, ап.12

д.т.76 91 22

Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия246. НИКОЛАЙ МАРИНОВ ЛОЗЕНСКИ

София, ж.к Лагера, бл. 42, ет. 14, ап.60

д.т 52 49 58, моб.т. 0888 560 781

Специалност: Икономика на промишлеността247. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАКОВ

София, ул.”Вежен”№ 2, ап.28

д.т. 65 52 39

Специалност: Счетоводство и контролКвалификация: Експерт-счетоводител248. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИШКАЛОВ

София, жк. Лозенец, ул. Липа № 10

Тел. 66 72 65, моб.т 098 633 104

Специалност: Стопанско управление249. НИНА ТРАЙКОВА ФИЛИПОВА

София, жк. Младост, бл.36, вх.9

Специалност: Счетоводство и контрол250. ОЛЕГ ЙОРДАНОВ ДИМОВ

София, ул.”Княз Борис І” № 65 “В”

д.т. 988 58 56, 048/956 123

Специалност: Счетоводна отчетностОценител на недвижими имоти.Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.Оценител на финансови институции.Оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.251. ОГНЯН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ

София, ул.”Антим І”, бл.2, вх.Б, ет.4, ап.31

Д.т. 33 34 51, 098/462 142

Специалност:Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата,Строителен инженер252. ПАВЛИНА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА

София, ул.”Битоля” №18, вх.Б, ап.34,

д.т.:859 90 42, 098/629118

Специалност: Счетоводна отчетност253. ПЕНКА КИРИЛОВА ШАПКАРЕВА

София, ул.”Генерал Кутузов” №48

д.т.:957 01 76, 0888/314 117

Специалност: Статистика254. ПЕНКА АПОСТОЛОВА СИМЕОНОВА

София, кв.“Дървеница”, бл.36, вх.Б,ет.6, ап.45

д.т. 77 77 59,099/394 130

Специалност: Икономика и управление на търговиятаКвалификации: Финанси и счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.255. ПЕТРАНА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

София, ж.к.“Дианабад”, бл.12, вх.Г, ап.84

д.т. 62 06 79, 68 53 76

Специалност: Икономика на вътрешната търговия256. ПЕТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ

София, ж.к.“Люлин”,бл.409, вх.В, ап.46

д.т. 25 34 64; 0889/302 61

Специалност: Икономика на вътрешната търговия257. ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА ДЕЛЧЕВА

София, ж.к.“Младост-1 А”, бл.526, вх.2, ап.29

д.т. 76 69 79

Специалност: Организация на производството и управлението в промишлеността.258. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

София, ж.к.“Люлин”, бл.712, вх.А, ап.23

д.т. 26 75 85; моб.т.098/630 181

Специалност: Финанси и банково дело259. ПЕТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ

София, ж.к.”Люлин” бл.409, вх.В, ет1, ап.46

д.т.:25 34 64, 0888/930 261

Специалност: Икономика на вътрешната търговия260. ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

София, ж.к.”Стрелбище”, бл.24, ет4, ап.15

д.т.:858 16 51, сл.т.:937 09 37; 0888 44 39 17

Специалност: Икономика и организация на селското стопанствоКвалификация: Счетоводна отчетност261. ПЕТКО ТИХОМИРОВ ТИХОЛОВ

София, бул.”Александър Стамболийски”156,

д.т.:920 71 11, 0887/261 716

Специалност: Счетоводство и контролКвалификация:Финансов контрол262. РАДКА ЙОРДАНОВА БОНЧЕВА

София, кв.”Челопечене”, ул.”Карашка” № 21

д.т.:994 52 69

Специалност: Икономика на промишленосттаКвалификация: Организация на труда263. РАДКА ПЕТРОВА МАЛЕЕВА

София, бул.“Възкресение” № 76, бл.11, вх.1, ет.5, ап.21

д.т. 23 43 11, 23 40 69

Специалност: Планиране264. РАДКА МИЛЧЕВА ДИМОВА

София, ж.к. “Дружба” бл.259, вх.Б, ет.2, ап.25

д.т.: 978 61 61, 0888/847 772

Специалност: Счетоводна отчетност265. РАДКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА

София, кв.”Овча купел”, ул.”Народен герой” 6, вх.П-Ж, ет2,ап.4

д.т.:955 78 68, 0888/220 941

Специалност: ФинансиКвалификация: Съдебно-счетоводни експертизи266. РАДОСТ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

София, ж.к.”Люлин”,бл.344 А

д.т.:27 93 15, 0888/547 689

Специалност: Счетоводство и контрол267. инж.РАЛИ ДИНЕВ КОЕВ

София, ж.к. “Младост” бл.288, вх.8, ап.141

д.т. 74 61 82

Специалност: Ел. измервателна техникаПреквалификация: Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.268. РАЙНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

София, ул.”Лозенец” 36

д.т.: 66 43 50, 0888/568 965

Специалност: Финанси и кредит269. РАЙНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА

София, ж.к.”Младост”, бл.24, вх.4, ет.6, ап.29

Специалност: Счетоводство и контролКвалификация: Управление на административната дейност.270. РАНГЕЛ ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ

София, ул.”Богдановец”2

д.т.:957 70 30

Специалност: Икономика на промишлеността271. РАШКО ДОНЧЕВ ТОРОМАНОВ

София, ж.к.”Сухата река”, бл.15, вх.А, ет.4, ап.9

д.т.:945 04 99, 0888/680 130

Специалност: Икономика на транспортаКвалификация: Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата.272. РАДОСТИНА ЦЕКОВА ИВАНОВА

София, бул.”Шипченски проход”49, ап.16

д.т.:870 74 15, 0889/624 902

Специалност: Икономика на промишлеността.273. РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ЛАЛОВА

София, ж.к.”Младост”, бл.79-В, вх.А, ет.2, оп.3

д.т.:74 93 02

Специалност:Счетоводство и контролКвалификация:Международно икономическо сътрудничество.274. РОЗА ПЕТРОВА ВИДЕНОВА

София, ул.“Стамболийски” № 114

д.т. 953 14 91, 66 14 76

Специалности:Зоотехника, Социално и застрахователно дело.275. РОЗА ВАСИЛЕВА БАЧЕВА

София, ж.к.”Люлин”, бл.742, вх.1, ет.10, ап.39

д.т.:27 44 29, 098/206 395

Специалност: Финанси и кредит.276. РОЗА НЕДЕВА МАРИНОВА

София, ж.к.”Люлин”, бл.528, ет.2, ап.5

д.т.:25 48 08, 089/566 209

Специалност: Финанси и кредитОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани търговски дружестваОценител на недвижими имоти.277. РИЛКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА

София, кв.”Хладилника”, ул.”Димитър Бояджиев”№ 12

д.т.:868 12 77

Специалност: Счетоводна отчетност278. РОСИЦА АТАНАСОВА КОПРИВЛЕНСКА

София, ж.к.“Люлин-10”, бл.103, вх.Б

д.т. 26 25 97; 21 46 69

Специалност: Управление и планиране на народното стопанство279. РОСИЦА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

София, ж.к.”Изток”,ул.”Юрий Гагарин” 23, бл.202, ап.9

д.т.:72 38 04, 0887 262 820

Специалност: Икономика и организация на трудаСпециализация: Икономика на здравеопазването.280. РОСИЦА ПЕТРОВА МЕЧКАРОВА

София, ул.”Доспат”28,вх.А, ап.3

д.т.:952 08 31, сл.т.:937 93 35, 048/844 190

Специалност: Икономика на промишлеността281. РОСИЦА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА-КОЛЕВА

София, ул.”Цар Петър”8

д.т.:851 91 32 , 098/574 161

Специалност: Счетоводна отчетност282. РУМЕН ДИМИТРОВ ЦАЧЕВ

София, ж.к.”Красно село”, кв.”Борово”, бл.223,вх.Б,ап.54

д.т.:58 41 92

Специалност:Икономика и организация на трудаОценител на цели държавни предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.Оценител:Оценител на недвижими имоти.

283. РУМЕН СТЕФАНОВ БОБЕВ

София, ж.к.”Гео Милев”, бл.46, вх.А, ет.6, ап.17

д.т.:952 44 20, 0888/913 105

Специалност: Икономика и организация на трудаКвалификация: Съдебно-счетоводен експерт284. РУМЕН ЦВЕТАНОВ ВЪРБАНОВ

София, ж.к.“Надежда-1” бл.144, вх.А, ет.2, ап.5

д.т. 39 76 79; сл.т. 980 72 84

Специалност: Икономика и организация на труда285. РУМЕН ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

София, ж.к”Студентски град” бл.58 вх.Б стая 513

сл.тел. 937 09 33; 088 762 783;

Специалност: Счетоводство и контролСпециализация: Публични финанси;

286. РУМЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

София, ж.к.“Илинден”, бл.75, вх.В, ап.64

д.т. 980 54 80

Специалност: Финанси и кредит287. РУМЯНА ВАСИЛЕВА ЦАКАНСКА

София, ж.к”Младост 1А”, бл.511, вх.5, ап.46

д.т.:975 36 62, 0888/801 381

Специалност: Счетоводство и контрол288. РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ЦЕНКОВА

София, ж.к.”Красно село” бл.208, вх.К, ап.13

д.т.:855 81 39

Специалност: Икономика на труда289. РУМЯНА НИКОЛОВА КАМЕНОВА-ЙОСИФОВА

София, кв.”Враждебна”, ул.”Втора” № 20

д.т.:45 75 75, 0888/800 689

Специалност: Икономика и организация на автомобилния транспортКвалификация: Инженер-икономист290. РУМЯНА ПЕТРОВА ЕВТИМОВА

София, ул.”Раковски” № 193, вх.В, ет.3, ап.12

д.т.:65 47 89, 0888/901 601

Специалност: Финанси и кредитОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.291. РУЖА ИВАНОВА ПЕТКОВА

София, ул.”Виктор Григорович” № 31, ап25

д.т.: 54 59 73, 087/765 548

Специалност: Финанси и кредит292. САШО ХРИСТОВ НИКОЛОВ

гр.Своге, кв.21, бл.14, ап.18

сл. адрес: София, ул.”Алабин” № 46, ет.3

GSM 0888/318 566, д.т. 20 64 с код 0726

Специалност: Икономика и организация на селското стопанствоОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.Оценител на недвижими имотиОценител на други активи / ново и съвременно българско изкуство, нумизматика, антиквариат, археологически паметници на културата/293. СВЕТЛА БЛАГОЕВА СТАНЧЕВА

София, кв.“В.Левски”, ул.“Ген. Г Вазов” № 21

д.т. 845 92 55, 098/732 176

Специалности: Предучилищна педагогика, Икономика на търговията.294

.

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – КАРАДЖОВА

София, ж.к.“Обеля”,ул. ”26”, № 2А

д.т. 934 43 26,сл.т.949 64 97, 0888/379 124

Специалност: Счетоводство и контролКвалификации: Управление на ВИД на фирмата, Съдебно – счетоводен експерт.295. СЛАВЧО НИКОЛОВ ТРАЙКОВ

София, ж.к.“Хиподрума” , бл.140, вх.А, ет.2, ап.6

д.т. 54 74 02, 22 91 17

Специалност: Икономика на промишленосттаОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.296. СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

София, кв.“Възраждане”, ул.“Българска Морава” № 131

д.т. 31 78 12

Специалност: Икономика на вътрешната търговия297. СОНЯ ПАВЛОВА МАНЕВА

София, бул.”Христо Смирненски”, №54, вх.А

д.т.66 32 93, сл.т. 981 54 24,0888/824 328

Специалност:Икономика на вътрешната търговия298. СОФРОНИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

София, ж.к”Младост” 3 бл.326 вх.А ет.1 ап.1

д.т. 76 33 70; 0888/ 61 58 04;

Квалификация: икономистСпециалност: счетоводна отчетност;Оценка на финансови институции299. СТАНИСЛАВА ДИМЧОВА БАРАКОВА

София, ул.“К. Иречек” № 17

д.т. 512 110

Специалност: Управление и планиране на народното стопанство Специализация: Организация и методология на счетоводната отчетност300. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГИГОВ

София, ул.”Голаш”,№6, бл.2, ап.28

д.т.72 95 35

Специалност:Счетоводна отчетностКвалификация:Системен организатор301. СТЕФА ДИМОВА ТУНЕВСКА

София, ж.к.”Люлин”, бл.135, ет.3, ап.11

д.т.27 73 63, 0888/355 374

Специалност:Финанси и кредитОценка на цели държавни и общински предприятияОценка на други активи(български икони, църковна утвар,нумизматика, антиквариат,ново и съвременно българско изкуство, бижута и скъпоценни камъни)302. СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ КАРАБАДЖАКОВ

София, ул.“Перник” № 176, бл.11-12, вх.А, ап.46, ет.12

д.т. 07178/24 34; моб.т. 0888/ 310 774

Специалности: Икономика, Бизнес-администрация304. СТЕФАН СЛАВОВ СТЕФАНОВ

София, ж.к.”Люлин”, бл.701, вх.А, ет.6, ап.39

д.т.26 64 24,0888/610 275

Специалност:Счетоводна отчетностКвалификация:Съдебно-счетоводен експерт305. СТЕФАН ИВАНОВ МИРИНСКИ

София, Ул.”Люлин планина”,№4

Д.т. 52 03 93, 0888/32 86 60

Специалност:Прогнозиране и планиранеОценка на недвижими имоти306. СТЕФАНКА ИЛИЕВА ГАНЕВА

София, ж.к.”Красно село”, бл.224, вх.В

д.т. 953 13 24, 0888/607 036

Специалност:Счетоводна отчетност307. СТЕФКА ПЕТРОВА ПАРАПУНСКА-ВЪЛЧЕВА

София, ул.”Женева”, №6

Специалност:Счетоводство и контролКвалификация:Съдебно-счетоводен експерт308. СТОЯНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

София, ж.к “Мусагеница”, бл.99, вх.6, ет.5,ап.94

д.т. 70 36 53

Специалност: Счетоводна отчетност309. СТОЯНКА ТРАЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА

София, кв.“Драгалевци”, ул.”Къпина” № 1

д.т. 967 18 27

Специалност: Счетоводна отчетност310. СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КЛЕНОВА

София, бул.”Вл.Вазов”, бл.33

д.т. 847 82 72

Специалност:Счетоводна отчетност311. СТОЯНКА СТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

София, ж.к.”Люлин”, бл.224, вх.А, ет.1, ап.1

д.т. 24 20 66, сл.т. 846 72 85

Специалност:Икономика на промишлеността312. СТОЯНКА ФИЛИПОВА ЙОРДАНОВА

София, ж.к.”Красна поляна”, ул.”Пчиня”, бл.31, вх.Г, ап.158,ет.6

д.т. 20 23 56, 098/710 620

Специалност:Икономика на промишлеността313. СТОЙЧО СТОЯНОВ НИКОЛОВ

София, ж.к.”Стрелбище”, бл.23А, вх.Б,ап.38

д.т. 59 38 21, 0888/946 742

Специалност:Икономика на вътрешната търговияОценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях314. СТОЯН ДЕЛЧЕВ ГЕШЕВ

София, ж.к.”Слатина”, бл.39, ап.40,

д.т.72 34 43, 0888/604 755

Специалност:Народностопанско планиране315. СТОЯН ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ

София, ул.”Раковски”, №193, вх.В

д.т. 981 76 25

Специалност:Счетоводна отчетност316. СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ

София, ул.”Мъглен”, №26

д.т. 952 00 28, 0888/91 85 00

Специалност:СтатистикаКвалификация:Здравен мениджмънт,Банкови сделки с валута и ценни книжаОценка на цели държавни и общински предприятияОценка на финансови институции317. СТОИМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ

София, ул.”Перник”, бл.176, ет.2, ап.87

д.т. 929 03 68, 0888/662 313

Специалност:Счетоводство и контролОценка на цели държавни и общински предприятия318. ТАШО ВАСИЛЕВ ТАШЕВ

София, кв.”Хаджи Димитър”,ул.”Н.Войновски”, бл.87, вх.Б, ет.8, ап.66

д.т.:840 23 29, сл.т.:951 68 53

Специалност: СтатистикаКвалификация: Санитарна статистика, приложение на компютрите в медицината и здравеопазването.319. ТАНЯ АСЕНОВА РАДЕВА

София, ж.к.”Суха река”, бл.100, вх.Д, ап.17

д.т.:840 83 78, 098/569 730

Специалност: Стопанско управление.320. ТАТЯНА ЗДРАВКОВА АЛЕКСИЕВА

София, кв.“Красно село”, ул.”Кюстендил” № 52

д.т. 958 50 83, сл.т.:980 90 86/103, 0887/576 384

Специалност: МаркетингОценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в цели търговски дружества.Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове.321. ТАТЯНА ТРИФОНОВА ГРАДАШКА

София, ул.“Враня” № 79-81

д.т. 32 91 64

Специалност: Икономика и организация на труда.322. ТЕОДОР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

София, ул. “Липа” 15, ап.48,

048/981 495

Специалност:Счетоводна отчетност.323. ТИНКА ЙОРДАНОВА ПЕЙЧЕВА

София, ж.к.“Света Троица” бл.350, вх.А, ет.9, ап.25

д.т. 929 46 86, 928 30 77

Специалност: Счетоводна отчетност324. ТИНКА ТОДОРОВА МАРКОВА

София, ж.к.“Дианабад”, бл.39-40, вх.Д, ап.74

д.т. 62 99 57, 098/760 446

Специалност: Икономика на вътрешната търговия325. ТОДОР ДИМИТРОВ АБРАШЕВ

София, ж.к.“Младост”, бл.14 А, вх.1, ап.2

048/867 471

Специалност: Статистика.Квалификация: Международни икономическки отношения326. ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЙСКА-ЛИЛОВА

София, ул.”Боряна” №61, бл.216 А, ет.4, ап.10

0887/235 351

Специалност: Социално икономическо планиранеОценител на търговски предприятия.327. ХРИСТО ИЛИЕВ ЧАМОВ

София, ул.”Ворино” № 35-37, ап.13, ет.5

д.т.:958 16 93, 099/260 472

Специалност: Счетоводна отчетност.328. ХРИСТО СЛАВЕВ ХРИСТОВ

София, ж.к.”Дружба”, бл.152, ет.2, ап.2А

сл.т.:978 28 74, 0889/303 269

Специалност: Икономика на труда.329. ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ

София, кв.”Лозенец”, ул.”Йоан Екзарх” № 48, ет.2, ап.6

д.т.:66 39 33, 0887/664 631

Специалност:Счетоводна отчетностКвалификация: Съдебно-счетоводни експертизи, ”експерт” счетоводителСпециализация: Банково-финансов бизнес.330. ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

София, ж.к.”Разсадника”, ул.”Христо Благоев”, бл.14 А, вх.В, ет1, ап.1

д.т.:929 64 08, 0887/687 801

Специалност: Счетоводна отчетност331. ХРИСТИНА ИВАНОВА СТАМОВА

София, кв.”Горна баня”, ул.”740-та” № 28А

д.т.:957 62 88, 0888/568 894

Специалност: Счетоводна отчетност, инженерна журналистикаОценител на финансови институцииОценител на цели държавни и общински предприятия332. ЦАРЕВНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

София, кв.”Горубляне 2” бл.44 вх.Б ет.7 ап.20;

д.т. 76 92 96 и 087 42 99 66;

Специалност: счетоводство и контрол333. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДОЛУТАРОВА

гр.Етрополе,ул.”Пролетарска”14,

д.т. 0720/40 01

Специалност:ФинансиСпециализация:Финансово дело334. ЦВЕТАНА ТОНЕВА МИШЕВА

София, ж.к.”Дружба”, бл.99, вх.Б, ет.4, ап.29

Специалност:Финанси и кредит335. ЦЕНА ГЕОРГИЕВА ДЖАГАРОВА

София, ул.”Димитър Бочуков” № 11

д.т.:39 43 52, 0887/216 900

Специалност: Икономика но промишлеността.336. ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕРГОВА

София, ж.к.”Младост-3”, бл.336, вх.7, ап.23

д.т.:75 15 29, 0888/776 018

Специалност: Финанси и кредитКвалификация:Финансов анализ, оценка на лихвен риск, оценка и анализ на банковата среда.


337. ЮЛИЯН СТОЙНЕВ ДИНОВ

София, бул.“Витоша” № 43

д.т. 986 51 80, факс т. 980 82 61

Специалност: Икономика и организация на вътрешната търговия338. ЮЛИЯНА КРАСИМИРОВА МАВРОВА

София, кв.“Лозенец”, ул.“Майор Томпсън” бл.1-7, вх.Ж,

ет.6

д.т. 68 10 20

Специалност: икономист – счетоводна отчетност;339. ЮЛИЯ БОРИСОВА ХРИСТОВА

София, ж.к.”Люлин”, ул.”Майски ден” №15

сл.т. 954 49 26, 0887/855 764

Специалност:Финанси и кредит

340. ЮЛКА ГЕОРГИЕВА ДЯНКОВА

София, ж.к.”Младост”, бл.76, вх.1, ет.7, ап.28

д.т.77 62 30,098/584 658

Специалност:Счетоводна отчетностСпециализация:Основни характеристики на системното програмно осигуряване341. ЯНА МАРИНОВА КАЛЪЧЕВА

София, ул.”Малуша” №2,вх.Б,ет.4,

д.т.65 16 84, 098/891 835

Специалност:Счетоводна отчетност342. ЯНА ДИМИТРОВА ГУГЛЕВА

София, ул.”Три уши” №2

098/599 360

Специалност:Счетоводство и контрол343. ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕМИРЕВА

София, ж.к.”Люлин” бл.419, вх.В, ап.67

д.т.24 48 17,сл.т. 980 26 32, 0887/897 056

Специалност:СтатистикаОценка на търговски предприятия344. ЯНКО ВИТАНОВ ЯНЧЕВ

София, ж.к. “Люлин”, бл.744, вх.1, ет.9, ап.30

сл.т. 937 09 17; 0888 93 98 52

Специалност: Научна организация на управлениетоКвалификация: икономист ;


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.