.RU

Izborni kolegiji koji se mogu izabrati - Odsjek za filozofiju prijedlog preddiplomskog studijskog programa : filozofija

Izborni kolegiji koji se mogu izabrati

na prvoj godini:


Odgovornost filozofa,

Akademsko pisanje;

po 2 sata tjedno : 3 ECTS boda


II., III., IV. godina


Student/studentica tijekom šest semestara upisuje slijedeće

obvezne predmete po 5 ECTS bodovaLogika -

Seminar iz povijesti filozofije (4 sata u četvrtom semestru) -

Povijest filozofije II ( 4 sata predavanja u 6.semestru):

Ontologija -

Spoznajna teorija -

Etika -

Estetika -

Filozofska antropologija

Filozofija politike -

Socijalna filozofija -

ukupno:

50

ECTS bodova.

U dvopredmetnom nastavnom studiju filozofije studentici/studentu ostaje još

40

ECTS bodova za oblikovanje studija. Studentica/student bira između

izbornih seminara

iz

obveznih predmeta

( po 5 ETCS bodova),

izbornih predmeta

što ih nudi Odsjek za filozofiju (3 ili 5 ECTS bodova) te predmeta izvan Odsjeka (u dvopredmetnom studiju maksimalno 8 ECTS bodova).

Izborni predmeti Odsjeka su:Antropologija i hermeneutika,

Bioetika,

Filozofija jezika,

Filozofija kulture,

Filozofija povijesti,

Filozofija prava,

Filozofija uma,

Filozofija znanosti,

Hrvatska filozofija,

Indijska filozofija

Metafizika,

Suvremena estetika,

s opterećenjem od 4 sata tjedne nastave i 5 ECTS bodova

teFilozofija roda

s opterećenjem od 2 sata i 3 ECTS boda

Odsjek ima programe iz Filozofije psihologije, Filozofije prirode, Filozofije matematike, Filozofije tehnike i Filozofske teologije ali za sada nema dostatan broj nastavnika za provedbu tih programa.

Odvijanje studijaStudentica/student mogu po vlastitom rasporedu upisivati odgovarajući broj obveznih i izbornih kolegija s obvezom od tri ispita po semestru i

minimalno

15 ECTS bodova. Svaka studentica/student ima

voditelja

koji savjetuje u odabiru kolegija i nadzire odvijanje studija. Na želju studenta ili voditelja dva puta tijekom studija može se zamijeniti voditelj.

Primjer “hodograma”3.semestarLogika - 5 ECTS bodova

Etika - 5 ECTS bodova

Izborni - 5 ECTS bodova

= 15 ECTS bodova

4.semestarEstetika - 5 ECTS bodova

Seminar Povijest filozofije - 5 ECTS bodova

Izborni - 5 ECTS bodova

= 15 ECTS bodova

5.semestarOntologija - 5 ECTS bodova

Socijalna filozofija - 5 ECTS bodova

Izborni - 5 ECTS bodova

=15 ECTS bodova

6.semestarPovijest filozofije II - 5 ECTS bodova

Filozofija politike - 5 ECTS bodova

Izborni - 5 ECTS bodova

= 15 ECTS bodova

7. semestarFilozofska antropologija - 5 ECTS bodova

Spoznajna teorija - 5 ECTS bodova

Izborni - 5 ECTS bodova

= 15 ECTS bodova

8.semestarIzborni

Izborni

Izborni

Napomena: u odabiru izbornih predmeta studenti mogu, uz dogovor s voditeljem, prekoračiti zadane okvire dodatnim opterećenjem od nekoliko bodova/sati.

B

.

Jednopredmetni

znanstveni

studij

filozofije
Preddiplomski

znanstveni

studij

filozofije


Okosnica jednopredmetnog studija filozofije su obvezni i izborni kolegiji s navedenog popisa no prednost toga studija je veći fond sati za izbornost unutar i izvan temeljnog studija (u preporučenom opsegu od 25% dodiplomskog studija - 60 ECTS bodova).

Za jednopredmetni znanstveni studij prva dva semestra studija su:

prvi semestarGrčka filozofija I. 2 sata tjedno - 3 ECTS boda

Suvremena filozofska terminologija 4 sata tjedno - 5 ECTS bodova

Povijest filozofije kao uvod u filozofiju 4 sata tjedno - 5 ECTS bodova

Strani jezik struke 2 sata tjedno - 2 ECTS boda

Akademsko pisanje 2 sata tjedno - 3 ECTS boda

Izborni kolegij ukupno -12 ECTS bodova

Prvi semestar= 30 ETCS bodova

drugi semestarPovijest filozofije I. 4 sata tjedno - 5 ECTS bodova

Grčka filozofija II. 2 sata tjedno - 3 ECTS boda

Uvod u simboličku logiku 4 sata tjedno - 5 ECTS bodova

Strani jezik struke 2 sata tjedno - 2 ECTS boda

Metodologija znanstvenog rada 2 sata tjedno - 3 ECTS boda

Izborni kolegij ukupno -12 ECTS bodova

drugi semestar = 30 ETCS bodovaTreći do osmi semestarU nastavku studija studentica/student upisuje navedene obvezne predmete, te seminare i izborne predmete tako da od 180 ECTS bodova minimalno

45,

a maksimalno

60 ECTS bodova

stječe izvan predmeta filozofija.

Voditelje

je moguće zamijeniti dva puta tijekom studija.

C. Dvopredmetni znanstveni studij filozofijeStudij se u preddiplomskom razdoblju odvija kao dvopredmetni nastavni studij filozofije.

(

vidi opis prvog i drugog semestra, te ogledni “hodogram

”)

Studentica /student će tijekom studija u dogovoru s voditeljem u izbornom dijelu postupno koncentrirati studij na jedno ili dva područja iz kojih će u diplomskom studiju izabrati diplomski rad što će ga pisati u devetom i desetom semestru.

Propusnost studija filozofijeVijeće Odsjeka za filozofiju, na osnovi procjene na drugim sveučilištima ostvarenih bodova, odlučuje o prihvaćanju kandidata/kandidatkinje na diplomski studij.

OstaloOdsjek za filozofiju organizira slijedeće kolegije za studente drugih odsjeka:

Uvod u filozofiju (studium generale),

Etika kao opći predmet,

Estetika kao opći predmet,

Metodologija znanstvenog rada

Svi su kolegiji Odsjeka principijelno otvoreni za sve studente FF i drugih sveučilišta u Hrvatskoj i izvan nje , uz dogovor s izvoditeljem nastave.

Odsjek također izvodi nastavu iz općeg predmeta Filozofija odgoja za metodičku skupinu za nastavnički smjer diplomskog studija.

I. GODINAOBVEZNI I IZBORNI PRTEDMETINaziv predmeta

: Grčka filozofija I.

Naziv kolegija

: Predsokratovci. Platon

ECTS

– bodovi: 3

Jezik

: hrvatski

Trajanje

: 1 semestar

Status

: obvezni

Oblik nastave

: proseminar (2 sata tjedno)
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.