.RU

Israël bezorgd over geplande wereldwijde mars op Jeruzalem in maart 2012 - Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 138 – 07. 11. 2011


Israël bezorgd over geplande wereldwijde mars op Jeruzalem in maart 2012
Over heel de wereld laten Arabieren en moslims er geen misverstand over bestaan wat hun plannen met Israël zijn (foto: Al Quds dag, Londen, augustus 2011).

Het is al enkele malen aangekondigd en mislukt: een mars van honderdduizenden, mogelijke miljoenen mensen om Jeruzalem en 'Palestina' te 'bevrijden'. Dezelfde groep die in september tevergeefs zo'n mars probeerde te organiseren, doet op 25 november een nieuwe poging. Israëlische officials maken zich echter grote zorgen over een andere, in maart geplande mars, die een stuk beter lijkt te worden voorbereid. Deze mars wordt georganiseerd door de Indiase activist Feroze Mithiborwala en zal in drie landen -te weten Turkije, Marokko en India- beginnen.

De mars in september was met slechts enkele honderden deelnemers een grote mislukking. Op 25 november hopen de organisatoren dat er meer mensen zullen meedoen met de mars, die in Jordanië, Syrie en Libanon moet beginnen en op 29 november -de dag dat het 64 jaar geleden is dat de VN het verdelingsplan van toenmalig Brits Palestina aannam- Jeruzalem moet bereiken. De organisatoren zouden moed geput hebben uit het feit dat een klein groepje Syrische Druzen er eerder dit jaar in slaagden om de grens met Israël op de Golanhoogte over te steken.

Jeruzalem 'bevrijden' van Zionisten

De mars die Feroze Mithiborwala aan het voorbereiden is lijkt echter van een heel ander, veel zorgwekkender kaliber. Op een persconferentie in Pakistan verklaarde de activist dat de mars mensen van alle religies van de hele wereld -moslims, hindoes, christenen, sikhs, joden- zal verenigen om 'Jeruzalem te bevrijden van de Zionisten.' De mars zal beginnen in Turkije, Marokko en India en de vorm van een 'karavaan' hebben die onderweg door de Arabische wereld zoveel mogelijk deelnemers zal oppikken. Het doel is om met minstens een paar honderdduizend, maar mogelijk miljoenen mensen de grens met Israël te bestormen en Jeruzalem te 'bevrijden'.

Het Internationale Comité van de Wereldwijde Mars op Al-Quds verklaarde deze week dat er een einde moet komen aan de 'Zionistische bezetting' van Palestina en Jeruzalem, het 'judaïseren' van Al-Quds en het 'koloniseren' van Palestina. Het comité noemde het ontstaan van Israël een misdaad tegen de mensheid die met de steun en bescherming van de Amerikaanse regeringen en hun vetorecht in de VN tot stand kon komen. 'We hebben tot de mars besloten om de mensen bewust te maken van de dodelijke bedreiging die de Zionisten vormen voor Jeruzalem en heel Palestina, zodat ze ons gaan helpen de dag van de bevrijding dichterbij te brengen.'

Mithiborwala is het hoofd van de Indiase radicale politieke groepering Awami Bharat, die zegt te strijden tegen het internationale 'imperialisme, Zionisme en Brahmanisme'. (1)

Eindtijd profetieën over Jeruzalem

Ter referentie nogmaals één van de vele duizenden jaren oude profetieën over het lot van Jeruzalem in de eindtijd en het ingrijpen van de HEER, Die zich dan nogmaals de grootste Zionist aller tijden zal betonen:

Ik zal alle volken samenbrengen -zegt de HEER- om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer...*

De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond**. De HEER zal op die dag zo'n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken...

De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren...*** (Zacharia 14)

* Het gaat hier duidelijk niet over de belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel in het jaar 70, aangezien de HEER toen niet heeft ingegrepen.

** Volgens veel uitleggers lijken hier de gevolgen van kernexplosies te worden omschreven, maar natuurlijk is ook een ander, rechtstreeks ingrijpen van de HEER mogelijk.

*** Onmiddellijk na de letterlijke fysieke terugkeer van de Messias Jezus Christus (vers 4: 'Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten'), Die allereerst de strijd zal aanbinden met de volken die Jeruzalem hebben aangevallen.

Xander - (1) Arutz 7

Israël gespannen wegens mogelijke aanval op Iran

Temidden van grote militaire oefeningen en berichten over Amerikaanse en Britse voorbereidingen voor een inval in Iran, bereiden de Israëli's zich voor op een regionale explosie.

De situatie in Israël is sinds een week gespannen, nu de kranten schrijven over de intensieve discussies in de regering over het al dan niet lanceren van een preventieve aanval tegen de nucleaire installaties van.
Het begon afgelopen vrijdag toen Israëls grootste krant, Yediot Achronot, in een redactioneel artikel op de voorpagina beweerde dat premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Ehud Barak al hadden besloten dat een aanval op Iran nodig was, en druk uitoefenden om groen licht van de rest van het kabinet te krijgen. Dagen later werd er in de Knesset voortdurend gediscussieerd over de noodzaak van een aanval op Iran voordat dit land een kernbom kan maken. Westerse inlichtingendiensten geloven nu dat Iran streeft naar kernwapens, maar nog wel twee jaar nodig heeft voordat het over operationele kernkoppen beschikt.

Enkele regeringsfunctionarissen waren woedend over het feit dat het debat over wel of geen aanval op Iran in het openbaar was losgebarsten, met als argument dat als men een dergelijke aanval noodzakelijk acht, Israël nu niet hoeft te hopen de vijand te verrassen.

In een interview met Israël Radio weersprak minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman niet dat er gediscussieerd was over een aanval op Iran, maar zei wel dat veel dat de media meldden onjuist is.

Drie grote militaire oefeningen, die de afgelopen week werden gehouden, voeden de vrees dat een aanval op Iran op handen is: Woensdag keerden piloten van de Israëlische luchtmacht terug van een grootschalige gezamenlijke oefening met de Italiaanse luchtmacht. Er werd ook geoefend in bijtanken op grote afstand. De enige huidige dreiging, die ver genoeg van Israël is om in de lucht bijtanken van gevechtsvliegtuigen noodzakelijk te maken, is Iran.

Eerder deze week heeft Israel met succes een testlancering uitgevoerd van een nieuwe 'ballistische' versie van de Jericho III lange-afstandsraket. De nieuwe Jericho III stelt Israël in staat om zware ladingen naar doelen overal in het Midden-Oosten, Afrika, Europa, Azië en een groot deel van Noord-Amerika af te schieten. Buitenlandse media wezen er ook op, dat de raketten kunnen worden uitgerust met de honderden kernkoppen, waarvan wordt aangenomen dat Israël deze bezit.

Donderdag voerde het Israëlische Thuisfrontcommando een grote oefening uit in de regio Tel Aviv. Hierbij werd een aanval van een vijandelijke lange-afstandsraket op de bevolkingscentra van Israël gesimuleerd. Iran heeft gewaarschuwd dat als Israël zijn nucleaire faciliteiten aanvalt, het raketten zal regenen op Israëlische steden. Syrië zal vermoedelijk met Iran meedoen bij een dergelijke aanval.

Naast al deze lokale activiteiten meldde de Britse krant The Guardian woensdag dat het Britse leger de voorbereidingen 'versnelt' om deel te nemen aan een door de VS geleide aanval op Iran.

Dit verslag kwam enkele dagen nadat het hoofd van het Britse leger, generaal David Richards, Israël bezocht. De Israëlische minister van defensie Ehud Barak is op dit moment in Londen voor besprekingen met Britse defensiefunctionarissen.

Bron: Daily Mail

De Londense Daily Mail kwam vervolgens met een uitgebreid artikel, waarin het ambtenaren citeert die zeggen dat de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse premier David Cameron hebben besloten dat na jarenlange diplomatieke inspanningen, er nu geen alternatief is voor militaire interventie om het nucleaire programma van Iran te stoppen.

Obama en Cameron "bereiden zich voor op oorlog na berichten dat Iran nu genoeg verrijkt uranium heeft voor vier nucleaire wapens," meldde de krant.

Hoewel een aanval op Iran nog niet zeker is, maken al de besprekingen en de duidelijke voorbereidingen de meeste Israëli's gespannen. Velen in Israël geloven dat er uiteindelijk geen andere keuze is dan een aanval op de nucleaire installaties van Iran - net zoals Israël deed met Irak in 1981 en met Syrië in 2007 - maar ze weten dat een dergelijke stap een hoge prijs zal vragen.

Zelfs als Israël geen directe rol speelt in een militaire operatie tegen Iran, kan het de dupe worden van vergelding. En als Iran zou reageren door onconventionele wapens op Tel Aviv af te vuren, zou Israël worden gedwongen tot een tegenaanval.bron http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1815-israel-gespannen-wegens-mogelijke-aanval-op-iran

http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=644237&r=1&tbl_archief=&

Het Paard van Brussel

Het Griekenland drama duurt voort. Nieuw schuldgeld

Het EFSF (European Financial Stability Facility) heeft een pot schuldgeld gekregen van ?440 mrd. De huidige bijdrage van Nederland aan Griekenland inclusief aparte noodleningen bedraagt zo'n ?55 mrd. Uiteraard vormt dit reden voor politici om er een schepje bovenop te doen. Logisch, want als niemand je tegenhoudt, grijp je steeds meer macht. Het is makkelijk schuldgeld uitgeven op andermans rekening. Ondertussen woekert de EU schuldencrisis daardoor al tijden voort.

In Brussel kwamen Ministers in juli 2011 overeen de beschikbare som voor noodhulp te verhogen tot ?700 mrd. De verse schuldgelden moeten in goede banen worden geleid via een Paard van Brussel: het European Stability Mechanism (Europees Stabiliteits Mechanisme, ESM). Dit fonds, in te stellen samen met een wijziging van het EU-verdrag, zou vanaf juli 2013 actief moeten zijn. Het is in principe de bedoeling dat het bestaande EFSF overgaat in het ESM. Ministers kwamen dit op 21 juli 2011 overeen op Europees niveau. Nu is het aan nationale parlementen van de EU lidstaten om het verdrag uiterlijk 31 december 2012 te ratificeren. Uiteraard heeft de meerderheid van de 2e Kamer zich al in submissie laten duwen; het is tekenend dat alleen niet-gevestigde partijen het licht zien met de PVV en de PvdD als lichtend voorbeeld.

Het oorspronkelijke ESM plan van juli 2011 ging tot ?700 mrd. Daarvan moeten de EU lidstaten alvast ?80 mrd storten in een periode van 5 jaar (20% per jaar). Dat neemt niet weg dat het ESM het gehele gegarandeerde bedrag van ?700 mrd op elk moment kan opvragen. Voordat de 2e Kamer zijn eerste zegje deed werd er al een hoger bedrag van ?780 mrd geroepen, terwijl Sarkozy laatst politieke uitverkoop hield bij Chinezen voor het 'leveragen' van het ESM tot ver boven ?1.000 mrd (overigens zonder succes). Sowieso een slecht plan om in Yuan's te gaan lenen (koersrisico). Ofwel, ons parlement is nog niet formeel akkoord of de genoemde bedragen zijn al verdriedubbeld. Het aandeel van Nederland in het ESM schijnt inmiddels ook gestegen te zijn van 5,717% naar 6,14%. Het is een teken van wat komen gaat. Formeel volgt eerst het advies van de Raad van State , waarna het ESM verdrag wordt voorgelegd aan het parlement voor akkoord.

Problemen met ESM

1. Het fonds zelf

Zoals (treffend) weergegeven in een Youtube filmpje, kent het ESM uitgebreide bepalingen om er voor te zorgen dat het fonds zelf en haar functionarissen door niemand gecontroleerd kunnen worden. Welke aansprakelijkheidsstelling dan ook is wettelijk uitgesloten. Als het ESM door de porseleinenkast gaat, kan een investeerder of land niet naar de rechter stappen. Fraudeert een functionaris? Helaas, geen mogelijkheid om hem aansprakelijk te stellen. Een ideale baan voor Berlusconi om zijn 'boem boem'-feestjes van te bekostigen. Het idee van immuniteit spreekt Berlusconi immers wel aan.

Geen minister zal ooit (als een van de 17 'Governors' onder het ESM verdrag) beslissen om de immuniteit op te heffen als het om een serieuze fraude gaat. Politiek veel te gevoelig. Ofwel, van het geld van het ESM gaan ongetwijfeld nog heel wat met de politiek verbonden vriendjes heel blij worden. Doofpot gegarandeerd.

Alleen bananenrepublieken gebruiken dit soort volledige wettelijke immuniteit.

2. Gebrek aan democratische controle

De Minister van Financiën zal gelden als een van de 17 'Governors'. Deze Governors kunnen ongelimiteerd beslissen over verhoging van het kapitaal, verandering van de verdeelsleutel, etc. De historie van dat soort arrangementen bevestigt dat hij dus zijn eigen gang gaat. De Jager heeft al bevestigd dat de 2e Kamer niet moet denken dat zij een actieve rol krijgt; zij worden slechts geïnformeerd. Ofwel, de Minister van Financiën gaat in de achterkamertjes besluiten over het uitdealen van miljarden op kosten van de belastingbetaler. Onafhankelijke beslissingen zijn er niet bij, het is meedoen met de grote jongens (Duitsland/Frankrijk) of stikken. Alles in het geheim in plaats van openbaar in de 2e Kamer. Het argument dat we zullen horen is al bekend: 'ik was in mijn eentje tegen 16 anderen, en bla bla bla [?]'. Eenmaal toegezegd betekent ook dokken. Als je niet dokt, raak je namelijk je stemrecht kwijt (en kan je dus niet meer meebeslissen over volgende stortingen).

Voorts is daar een (politiek ongekende felle) brief van de Algemene Rekenkamer over het manco in de controle. De Algemene Rekenkamer wijst op het gebrek aan controle op de uitgaven van het ESM. De bepalingen over boekencontrole zijn niet meer dan een 'certificering voor de rekening' en zeggen niets over de rechtmatigheid van de uitgaven. De Algemene Rekenkamer wordt graag genoemd (samen met rekenkamers van andere lidstaten) om de rechtmatigheid van de ESM-uitgaven te controleren. Het is afwachten of de politiek dit overneemt of controle een wassen neus laat.

3. Het Baron von Munchhausen effect

Het Nederlandse aandeel in het ESM bedraagt (naar ik begrijp) thans 6,14%. Griekenland kan immers allang niet meer betalen onder het ESM verdrag. Het uiteindelijke aandeel van Nederland is echter niet tot genoemd percentage beperkt. Op voorhand stelt het ESM verdrag al dat lidstaten extra moeten bijbetalen als een andere lidstaat niet in staat blijkt te zijn om te betalen. Dus als Italië of Spanje 'eventjes' niet mee kunnen doen door financiële problemen, mogen de andere lidstaten hun bijdrage voorschieten. Hoe genereus, maar een compleet lek in het systeem. Hoe meer landen vallen, hoe meer steun nodig is, hoe minder landen er over zijn om al die steun te verlenen. Ofwel, het percentage van de Nederlandse bijdrage wordt hoger en hoger naarmate de nood hoger wordt.

In een niet ondenkbaar scenario kunnen de volgende landen niet bijdragen aan het ESM als het er op aan komt: Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus, Estonia, Malta. In dat geval mag de rest de klap opvangen. De Nederlandse bijdrage loopt dan op tot 10%, van Duitsland tot wel 46%.

Dat er klappen gaan komen, laten de schuldenstaatjes van de EU-lidstaten wel zien. De usual suspects: Ierland, Spanje, Portugal, Italië en België moeten tot eind 2013 in totaal ?700 mrd herfinancieren. Spanje in 2012 alleen al ?120 mrd en Italië ?260 mrd (?150 mrd in 2013), waarvan ?40 mrd al in februari 2012. Het staat nu al vast dat het bedrag van het ESM tekort gaat schieten en De Jager toezegging na toezegging voor meer schuldgeld zal doen. Het totaal gaat uiteindelijk oplopen tot meer dan ? 3.000 mrd voordat de markt het 'rupsje nooit genoeg'-ESM onvermijdelijk omver trekt. Immers, zodra het ESM flink wordt aangesproken, zal geen minister nieuwe bijdragen ooit stoppen; niemand wil het ESM tijdens de rit 'politiek' de nek omdraaien. Iedere keer zal worden besloten nog meer schuldgeld in het zwarte gat te steken. Precies wat we al hebben gezien met de noodleningen aan Griekenland. Men heeft geen idee wat te doen.

Een gegarandeerd mechanisme voor politici om miljarden en miljarden in het ESM te blijven pompen en daarmee uitstel te kopen. Men gaat net zolang door totdat de eigen staatsfinanciën in puin liggen en de markt derhalve uiteindelijk op de rem trapt.

4. Preferentie

Het is de bedoeling dat leningen, uitgeleend door het ESM, voorrang hebben boven gewone crediteuren. De preferente status van het ESM is echter slap geregeld; het staat alleen in de preambule vermeld. Het CDA heeft na herhaaldelijk indringend vragen op dit punt schoorvoetend akkoord gegeven. De geveinsde preferentie van het ESM heeft geen basis in wet. Een dergelijke preferentie is slechts 'Internationaal gebruikelijk' zoals bij IMF. Feitelijk is de boodschap: we doen het gewoon.

Het moet maar blijken of deze benadering houdt. Het IMF opereert in bananenrepublieken waar crediteuren weinig te eisen hebben voor de rechter. Het is bepaald niet uitgesloten dat crediteuren in beschaafde landen (zoals de EU-lidstaten) hun verlies van rechten succesvol aanvechten, ESM-verdrag of niet. Met de preferentie zou het dus wel mee kunnen vallen.

Dat geldt des te meer nu er plannen zijn om ESM-gelden in te zetten voor een soort verzekeringsproduct. Daarmee moeten private partijen worden overgehaald om in junk-bonds van een EU lidstaat te investeren doordat zij een soort garantie kopen van het ESM. Dit is dus een soort CDS (Credit Default Swap) zodat het ESM tot wel 20% van de eerste verliezen op de staatsobligaties van een EU lidstaat zou dragen. Het ESM als Europees hedgefund op kosten van de belastingbetaler.

5. De 95% regeling

Het ESM verdrag bepaald dat het ESM actief wordt zodra genoeg EU lidstaten hebben geratificeerd dat 95% of meer van de aandelen is vertegenwoordigd. Het wel of niet meedoen van Griekenland (aandeel van 2,82%) hoeft dus op zich geen showstopper te zijn voor doorgang van het ESM.

6. Last but not least

Meer lenen is geen oplossing voor teveel geleend hebben. Een junk geef je ook niet nog meer drugs als oplossing. De gedachte bestaat dat economische groei voor de oplossing gaat zorgen. Deze gedachte is misplaatst. Europa is een zieke man, die al een decennium omhoog wordt gehouden door goedkoop schuldgeld. De economische groei is de laatste jaren gebaseerd op het aangaan van steeds meer schulden. Een hypotheek op de toekomst. Wij gaan onvermijdelijk de schuld betalen voor alle voorgaande verkwisting. Peak-oil (beter gezegd: peak-everything) zal daarbij een grote rol spelen. De schuldenberg gaat domweg inzakken, de meest überschuldigte EU-lidstaten als eerst meenemend.

Het ESM trekt dit fenomeen naar de kern van de EU. Straks is iedere EU-lidstaat financieel ziek, en iedereen even arm. Het ESM als katalysator van de crisis in plaats van een geneesmiddel.

Politiek

De politiek verkoopt Nederland een financieel wangedrocht dat 100% het veelvuldige van de geraamde kosten gaat bedragen met minimale controle daarop. Het grenst aan criminele nalatigheid. Alleen de kleine partijen en de PVV lijken nog verstand te bezitten. De rest verkoopt de Nederlandse belastingbetaler een gegarandeerd miljardenverlies zonder resultaten. De grootste roof is zojuist al informeel door uw parlementariër geaccordeerd.

Voor: VVD, CDA, PvdA, D66

Tegen: PVV, SP, PvdD, Christenunie

Griekenland

Hopelijk heeft Griekenland de stekker al uit dit plan getrokken door de laatste move van Papandreou. Hij legt het besluit om wel/niet mee te doen met het ESM voor aan de Griekse bevolking bij referendum. Dit referendum vindt niet eerder plaats dan begin december 2011. Het is opmerkelijk dat er dan genoeg Nederlandse parlementariërs opspringen die kennelijk menen dat Grieken geen stem mogen hebben. De arrogantie ten top. Ze zijn kennelijk bezorgd over de uitkomst van een referendum. Eurocraten hebben aan een ding de grootste hekel: de stem van Jan met de Pet.

Papandreou maakt zich kennelijk ook wat zorgen. Of om zijn positie (zelf een coup plegen), zijn land (coup door militairen) of beiden. Het plotselinge besluit om de top van de Griekse defensie te vervangen stemt in ieder geval weinig hoopvol. Na de briljante zet van het referendum wordt er gesproken over een aftreden. Wederom zijn de berichten tegenstrijdig. Nu lijkt het referendum wegens laffe Griekse politici weer afgeblazen te zijn. Het vuur van de crisis wordt steeds heter.

Wilder ziet het helemaal helder dat dit een ideaal moment is om het ESM idee naar de prullenbak te verwijzen. Het cordon geconditioneerde robo-parlementariërs behalen met al dat gepraat over het ESM in ieder geval nog een paar maandjes uitstel. Zodat we Sinterklaas in december kunnen vragen nog meer schuldgeld te reserveren voor noodhulp in plaats van harde (definitieve) oplossingen.

Eindspel

Er zijn 3 eindscenario's:

1. Duitsland en anderen geven op en stemmen in met een fiscale EU;

2. de ECB print (rooft) het benodigde geld; of

3. wanbetaling op overheidsschulden.

De recente gebeurtenissen in Griekenland lijken op scenario 3 te wijzen. De banken nemen alvast hun verliezen en kondigen massa-ontslagen aan. Anders staat mijn popcorn sowieso klaar als Italië in februari weer ?40 mrd moet ophalen. Let her blow....

Dit ESM-Paard van Brussel moeten we beslist buiten laten staan.

http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_paard_van_brussel_deel_1
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.