.RU

12.9.2.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: INTERCULTURALITAT - S direcció General d’Administració Educativa

12.9.2.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: INTERCULTURALITAT


Agut, N.; Prieto, G. “La diversidad en educación infantil (0-3 anys): una experiencia de acogida de niños y niñas chinos”. Aula de innovación educativa [Barcelona] 85 (octubre 1999), pàg. 14-18.

Alcudia, R. [et al.]. Atención a la diversidad. Barcelona: Graó, 2000. (Claves para la Innovación Educativa).

Aldámiz, M.M. [et al.]. Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona: Graó, 2000. (Biblioteca de Guix, 119).

Alegret, J.L. (coord.) Com s’ensenya i com s’aprèn a veure l’altre. Les bases cognoscitives del racisme, la xenofòbia i l’etnocentrisme en els llibres de text d’EGB, BUP i FP. Barcelona: ICE de la UAB-Conselleria de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, 1991.

Alsinet, J. i Muñoz, E. “Currículum flexible y diversidad de alumnos”. Cuadernos de Pedagogía. [Barcelona] núm. 157 (març).

Alzina, P. Treballar amb la diversitat. Nous enfocaments curriculars metodològics (Premi Josep Miquel i Guàrdia, 2000). Alaior: Ajuntament d’Alaior, Institut Menorquí d’Estudis i UIB, 2001.

Aranguren, L.A. De la Tolerancia a la Interculturalidad. Un proceso educativo en torno a la diferencia. Madrid: Anaya, 1998.

Arnaiz, P. Aprenentatge en grup a l’aula. Barcelona: Graó, 1987. (Biblioteca del Mestre).

Aula de innovación educativa [Barcelona] 63/64 (juliol-agost 1997). Monogràfic De primaria a secundaria: plan de acogida.
Aula de innovación educativa [Barcelona] 86 (novembre 1999). Monogràfic Interculturalitat y escuela.Bartolomé Pina, M. [et al.]. Diagnóstico a la escuela multicultural. CEDECS, 1997. Ben Jelloun, T. El racisme explicat a la meva filla. Barcelona: Empúries, 1998.
Besalú, X.; Campani, G.; Palaudàrias, J.M. (comp.). La educación intercultural en Europa. Barcelona: Pomares-Corredor, 1998.

Blanco, M. El alumnado extranjero: un reto educativo. Reflexiones sobre el tema decisiones organizativas y metodológicas. Madrid: EOS. Materiales y recursos didácticos, 2001.

Bronfenbrenner, U. Educación de los niños en dos culturas: comparaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Madrid: Visor Distribuciones, 1993.

Camilleri, C. Antropologia cultural y educación. UNESCO, 1985.

Capatorti, F. Estudio sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Centro de Derechos Humanos, 1991.

Carbonell, F. (coord.). Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat cultural i l’exclusió social. Catalunya: Fundació Jaume Bofill. Mediterrània, 2000. (Polítiques, 27).

Carbonell, F. Immigrants estrangers a l’escola. Desigualtat social i diversitat cultural en l’educació. Barcelona: Altafulla: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1997.

Carlos, M. [et. al]. Viatge a través de la diversitat Gramoca (Joc de l’OCA). Barcelona: Publicacions del GRAMC, 1999. Gramc (Girona). Tel. 972/219600. Fax. 972/213717. gramc@eps.udg.es

Catalunya. Generalitat de Catalunya. Atenció a la diversitat a l’ESO. 50 idees per a l’acció. Barcelona: Departament d’Ensenyament, 1995.

Catalunya. Generalitat de Catalunya. Modificacions i adaptacions del currículum. Orientacions per al desplegament del currículum a educació infantil i primària. Barcelona: Departament d’Ensenyament, 1995.

Ciutadans del món. Una proposta educativa per a la interculturalitat. Sant Feliu de Llobregat: Federació Catalana de l’Esplai, 2000. Tel. 93/6666354

Col·lecció Jo sóc de… i jo vénc de… Barcelona: Rosa Sensat. La Galera.

Colectivo IOÉ-Pereda, C.; De Prada, M.A.; Actis, W. La educación intercultural a prueba. Hijos de immigrantes marroquíes en la escuela. Granada: Universidad de Granada. (Colección de Estudios Interculturales, 2).

Crònica d’Ensenyament. Monogràfic Interculturalitat. Barcelona: 66. (maig 1994).

Cuadernos de Pedagogia. [Barcelona] 293 (juliol-agost 2000). Monogràfic Atención a la diversidad.

Delgado, M. Diversitat i integració. Barcelona: Ed.Empúries.

Diao, A.; Lanao, P. i Vinyoles, C. NbitaTamola. Història d’un viatge. Girona: GRAMC, 1996.

Diversitat explicada als nens, La. (Selecció de llibres adreçats als infants per conèixer com viuen i com són tots els nins i les nines del món. Històries per entendre com podem enriquir-nos amb la diferència.). http://www.grec.net/llivirt/mp.pgm?NUM=000423839&F=TOMBS

Duran, T. Quinzemons. Recull de contes interculturals. Barcelona: Graó, 2001 (Biblioteca de Guix, 127).

Educació intercultural. Orientacions per al desplegament del currículum. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Centre de Documentació SOS Racisme. Tel. 93/4120034

Eduquem en la diversitat. Barcelona: Esplac-Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 1994.

Escobar, A.; Luengo, C.; Pérez, M.J. Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts de l’IES Ramon de la Torre. Barna: Fundació Jaume Bofill, 2000. (Finestra oberta, 18).

Escola Catalana [Barcelona] 353 (octubre 1998). Monogràfic Identitat.

Escola Catalana. Monogràfic Identitat. Diversitat d’identitats plurals. Barcelona: 353. (octubre 1998).

Escola Catalana. Monogràfic Interculturalitat i ensenyament. Barcelona: 322. (juliol-setembre 1995).

Escolarització d’alumnat fill de famílies immigrants. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 1999.

Essomba M.A. [et al.]. Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural. Barcelona: Graó, 1999. (Col·l. Biblioteca de Aula, 141).

Esteva, J. Mil y una voces. Madrid: El País Aguilar, 1998.

Fernández, A. Jocs per a la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Barcelona: Escola Forca (Escola de Formació d’Escoltes Catalans).

Flecha, R. La nueva desigualdad cultural. El Roure, 1990.

Funes, J. i altres. “Proposta de mesures davant la desigualtat d’èxit a l’ESO”. Finestra oberta. [Barcelona] (juny 1998).

Galino, A. i Escribano, A. La educación intercultural en el enfoque y el desarrollo del currículum. Narcea. 1990.

Geertz, C. La interpretación de las culturas. Gedisa, 1987.

Giroux, H.A. [et al.] Igualdad educativa y diferencia cultural. El Roure, 1992.

Grupo de trabajo “CP Gonzalo Encabo”- Talayuela. Aportaciones a la integración del alumnado marroquí. Mérida: Junta de Extremadura, 2002.

Guix. [Barcelona] 217 (novembre 1995). Monogràfic: Viure en la igualtat, conviure en la diversitat.

Hannoun, H. Els ghettos de l’escola: per una educació intercultural. Vic: Eumo, 1992.

Ideas, recursos, métodos y actividades para la educación intercultural no formal. Madrid: Instituto de la Juventud, 1996. Centre de Documentació SOS Racisme. Tel. 93/4120034

Imbert, G. ¿Qué es el Islam?. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Jocs d’arreu del món Girona: Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat, 1995. Tel. 972/219916

Jocs de llocs. Barcelona: SOS Racisme.

Jordan, J.A. (coord.). La educación intercultural una respuesta a tiempo. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca Lectus Universitaria, 2001.

Juliano, D. Educación intercultural. Escuela y minorias étnicas. Barcelona: Ed. Eudema. 1993.

Locelace, M. Educación multicultural. Lengua i cultura en la escuela. Madrid: Escuela Española, 1995.

López, G. Llibre de contes del món. Barceolna: Integral, 2000.

Lluch, X. Plural. Educació intercultural 12/16. València: Tàndem Edicions ,1999.

Maalouf, A. Les identitats que maten. Per una mundialització que respecti la diversitat. Barcelona: La Campana, 1999. (Obertures, 4).

Manyer, J. Quan l’Islam truca a la porta. Per a una aproximació cultural als musulmans de Catalunya. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular. Altafulla, 1996.

Masalles, J. “Estrategias para la diversidad”. Cuadernos de Pedagogía. [Barcelona] núm. 231, (desembre).

Masalles, J. i Masip, M. “Estrategias compensatorias como respuesta a la diversidad”. Cuadernos de Pedagogía. [Barcelona] núm. 238 (1992), p. 82-85.

Material didàctic per a la diversitat cultural. Barcelona: Consell de la Juventud de Barcelona, 1996.

Menchú, R. Rigoberta: la nieta de los mayas. Madrid: El País Aguilar, 1998.

Merino, J.V. La educación de los niños emigrantes extranjeros en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Madrid: CIDE, 1994.

Miquel, A. Un soc al Pla. Una aproximació a la població magribí de sa Pobla (Mallorca). Palma: Govern Balear-Conselleria de Treball i Formació. CCOO, 1996.

Moncunill, N.; Benito, A. Jocs i tallers interculturals. Manresa:CAE, 98 (Lleure). Biblioteca del CAE. Tel. 93/8725789.

Navarro, J. M. El Islam en las aulas. Contenidos, silencios, enseñanza. Icaria, 1997.

Neira, M. i Valero, M. “Estratègies organitzatives per al tractament de la diversitat a l’ESO”. Perspectiva Escolar. [Barcelona] núm. 196, p. 62-66.

Palau, B. “Què fem amb alumnes estrangers en un centre de primària”. Escola Catalana. [Barcelona] núm. 343 (octubre 1997).

Perspectiva Escolar. Monogràfic El tractament de la diversitat a la secundària obligatòria. Barcelona: 204. (1996).

Pobles i llegendes, taller de teatre. Barcelona: Intermón, 1991.

Ramis, G. Vivim plegats. Educació intercultural a Mallorca. Palma: Justícia i Pau, 1995.

Rodríguez, A.; Gines, B.; Saliba, G. Qui són els àrabs? Catalunya: Departament d’Ensenyament, 1995. (Crèdit socials per a ESO).

Rué, J. i Muñoz, E. Diversitat i agrupament d’alumnes. Barcelona: UCE-UAB, 1993.

Segura, M.; Expósito, J. i Arcas, M. Habilitats cognitives. Valors morals i habilitats socials. Barcelona, 1998.

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Lengua y cultura de origen: Niños marroquíes en la escuela española. Madrid: Ediciones del oriente y del mediterráneo, 1999. (Encuentros, serie TEIM,1).

Titone, R. “Els nens multilingües són més intel·ligents”. Crònica d’Ensenyament. [Barcelona] núm. 51. (desembre 1992).

Treppte, C. Aprender también quiere decir levantar puentes. Niños y madres turcos de camino hacia el pupitre. Girona: GRAMC, 1996.

Tribak, S. Introducció a l’aprenentatge de la llengua àrab. Tarragona: El Mèdol, 1998.

Visquem la diversitat. Materials per a una acció educativa intercultural. Barcelona: Visquem la Diversitat, 1995. Sodepau. Tel. 93/2682202. sodepau@pangea.org

Adreces d’interèshttp://arabsgate.com/fonts.htm (Permet descarregar gratuïtament 18 tipus de lletres àrabs diferents per emprar en els processadors de textos.)

http://ww.arabismo.com (Informació sobre llengua àrab, com arabitzar l'ordinador... possibilitat d'aprendre àrab amb cançons.)

http://www.edu365.com (Diccionari català-àrab.)

http://www.edualter.org (Educació intercultural.)

http://www.ercomer.org (Un dels principals centres europeus d’investigació sobre migracions i relacions interètniques. La seva base de dades té un dels principals llistats de recursos sobre migracions i interculturalitat en Internet.)

http://www.eurosur.org/ai/19/afr1904.html (Cultura amazigh e identitat étnica )

http://www.fbofill.org (Estudis sobre temes relacionats amb immigració i intervencions en diferents àmbits.)

http://www.gencat.es (Informacions generals, pla d'acolliment de Catalunya.)

http://www.gencat.es/icm/activitats/2001/ccicleislamconceptes.htm (Activitats per realitzar amb l'alumnat.)

http://www.gio.gov.tw/info/nation/sp/culture (Cultura tradicional China en Taiwan.)

http://www.haqqani.arrakis.es (Diferents informacions sobre l'Islam.)

http://www.ikusca.com/Africa/ (Informacions variades sobre els diferents països africans, molt interessants els apartats d'idiomes i d'etnologia.)

http://www.islamicart.com/main/calligraphy/catalog/alfhabet.html (Cal·ligrafia àrab.)

http://www.kubar.com/ (Música àrab.)

http://www.orst.edu/groups/msa/quran/index_s.html (Tot l'Alcorà en castellà amb cercador de paraules.)

http://www.pangea.org/edualter/material/vdl/magrib1.pdf (Materials per treballar amb l'alumnat. Unitats didàctiques.)

http://www.pangea.org/educació (Diferents informacions, educació intercultural, educació en valors...)

http://www.proel.org/alfabetos2.htm (Molts alfabets, la seva història i la seva situació actual.)

http://www.xtec.es (Notícies i experiències educatives de diferents centres.)

http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/arreu/contes.htm (Contes d'arreu del món. Unitats didàctiques.)

http://www.xtec.es/recursos/cultura/index.htm (Pla d’acolliment per a alumnes nouvinguts.)

http://www2.comune.bologna.it/bologna/immigra/ (Pàgina en italià de l’Ajuntament de Bolònia. Informació sobre els sistemes educatius de 19 països: Marroc, Senegal, Polònia, Xina, Filipines…)
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.