.RU

Наредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г - старонка 87

с. Върбяне

12838

 

 

 

с. Златна нива

31084

 

 

 

с. Каспичан

36590

 

 

 

с. Косово

38804

 

 

 

с. Кюлевча

41109

 

 

 

с. Марково

47319

 

 

 

с. Могила

48773

216

 

НИКОЛА КОЗЛЕВО

с. Векилски

10330

 

 

 

с. Каравелово

36194

 

 

 

с. Красен дол

39548

 

 

 

с. Крива река

39760

 

 

 

с. Никола Козлево

51651

 

 

 

с. Пет могили

56071

 

 

 

с. Ружица

63269

 

 

 

с. Хърсово

77582

 

 

 

с. Цани Гинчево

78032

 

 

 

с. Църквица

78656

217

 

НОВИ

с. Беджене

3126

 

 

ПАЗАР

 

 

 

 

 

с. Войвода

11819

 

 

 

с. Енево

27471

 

 

 

с. Жилино

29391

 

 

 

с. Зайчино ореше

30274

 

 

 

с. Избул

32353

 

 

 

с. Мировци

48386

 

 

 

с. Писарево

56486

 

 

 

с. Правенци

58027

 

 

 

с. Преселка

58205

 

 

 

с. Сечище

66353

 

 

 

с. Ст. Михайловски

69506

 

 

 

с. Стан

68744

 

 

 

с. Тръница

73300

218

 

СМЯДОВО

с. Александрово

309

 

 

 

с. Бял бряг

7729

 

 

 

с. Веселиново

10762

 

 

 

с. Желъд

29177

 

 

 

с. Кълново

40840

 

 

 

с. Ново Янково

52310

 

 

 

с. Риш

62732

 

 

 

с. Черни връх

80950

 

 

 

с. Янково

87429

219

 

ХИТРИНО

с. Байково

2244

 

 

 

с. Близнаци

4430

 

 

 

с. Висока поляна

11257

 

 

 

с. Върбак

12663 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.